De Club | English version

Mijlpalen

De mijlpalen zijn eind 2006 ingevoerd in Hattrick. Het is een soort erelijst van bepaalde zaken die je hebt bereikt in Hattrick. De gedachte achter de invoering van de mijlpalen was dat er een alternatieve prestatielijst moest komen, die minder afhankelijk was van de sportieve prestaties van managers.

Mijlpalen geven nergens extra voor- of nadeel.

Team

In deze categorie gaat het voornamelijk om de prestaties van je eigen team. Hieronder zullen we bij iedere bekende mijlpaal één voor één stilstaan en uitleggen aan welke voorwaarden je dient te voldoen om deze mijlpalen binnen te slepen.

Op naar de top

Hieronder staat een tabel met het aantal punten dat je krijgt voor het bereiken van een top "x" in de landelijke ranglijst:

top punten
1 100
50 50
100 45
500 40
1000 35
2000 30
3000 25
5000 20
10000 15
15000 10
25000 5

Ik wil jou

Zodra je je eerste speler koopt krijg je deze mijlpaal ter waarde van 10 punten.

Ga toch weg

Zodra je je eerste speler verkoopt krijg je deze mijlpaal ter waarde van 10 punten.

Training maakt het verschil

Bij de eerste toename van een spelersvaardigheid door training ontvang je deze mijlpaal ter waarde van 10 punten.

Geef hem een kans

Zodra je jouw eerste speler vanuit de jeugd promoveert, krijg je 10 punten.

Dit moeten we vaker doen

Wanneer je een teruggekochte jeugdspeler opnieuw verkoopt, krijg je daarvoor 10 punten.

Ik wil je terug

Als je een jeugdspeler terugkoopt, ontvang je 10 punten.

Bekerhelden

Voor het overleven van ronde "x" in één van de bekertoernooien ontvang je de volgende punten:

ronde punten
14 65
13 45
10 35
7 20
3 10

Al die vaardigheden...

Als de TSI van al je spelers samengeteld tenminste de volgende waardes bereikt, dan krijg je daar de daarbij genoemde punten voor:

TSI team punten
2 000 000 80
1 500 000 65
1 200 000 50
600 000 30
300 000 20
160 000 15
80 000 10
30 000 5

Geld maakt gelukkig

Wanneer je banksaldo ten tijde van de economische update tenminste één van de volgende bedragen bereikt, dan krijg je daar de onderstaande punten voor:

banksaldo punten
10 000 000 35
5 000 000 25
2 000 000 15
500 000 5

We zijn zo geliefd

Als je fanclub tenminste één van de volgende ledenaantallen bereikt, dan krijg je de daarbij genoemde punten:

fanclub punten
3 500 50
3 000 30
2 000 15
1 000 5

Het eeuwige leven

Voor het promoveren van een speler naar je Eregalerij ontvang je 15 punten.

Een investering terugverdiend

Als je één van je jeugdspelers verkoopt ontvang je daarvoor 10 punten.

Ontmoette Bob bij de Bank

Tot begin 2014 kreeg je voor het omzetten van een bepaald geldbedrag in obligaties volgende punten. Managers die deze mijlpaal haalden, hebben deze nog steeds maar de punten zijn aangepast naar 0.

obligaties punten
1 5
5 10
10 15

Wedstrijden

Hier gaat het om wat er bereikt wordt in de wedstrijden. Het aantal sterren, je gemiddelde rating, maar ook speciale opstellingen kunnen hierbij mijlpalen opleveren. Wat je moet doen om deze mijlpaalpunten binnen te slepen vind je hieronder.

Wij zijn echt goed

Voor het behalen van tenminste de volgende gemiddelde wedstrijdratings krijg je de daarbij genoemde punten:

gemiddelde wedstrijdrating punten
magisch 63
mythisch 56
buitenaards 50
reusachtig 44
bovennatuurlijk 39
wereldklasse 34
wonderbaarlijk 29
briljant 25
uitmuntend 21
formidabel 17
uitstekend 14
goed 11
redelijk 8
matig 6
zwak 4

Buitenlandse vrienden

Voor het spelen van een internationale vriendschappelijke wedstrijd krijg je 10 punten.

Sterrenverzamelaar

Als je spelers in een wedstrijd tenminste één van de onderstaande totaal aantal sterren behalen, dan krijg je de hierbij genoemde aantal punten:

sterren punten
120 70
100 60
90 50
80 35
70 30
60 25
50 20
40 15
30 10
20 5

Speelde met eigen kweek

Indien alle spelers in de startopstelling uit de club zelf voortkomen en de gemiddelde leeftijd (exclusief dagen) boven de 18 jaar ligt, krijg je hiervoor 25 punten.

Speelde met oudgedienden

Zodra de gemiddelde leeftijd (exclusief dagen) in een startopstelling boven de 35 jaar ligt, behaal je hiervoor 35 punten

Speelde met beloften

Wanneer de gemiddelde leeftijd (exclusief dagen) in een startopstelling lager is dan 18 jaar en ten minste één speler van een andere club komt, krijg je 35 punten

Speelde met de 'Pampers'-ploeg

Als alle spelers uit de startopstelling tezamen een gemiddelde leeftijd (exclusief dagen) onder de 18 jaar behalen én tevens allen uit je eigen club voortkomen, ontvang je 35 punten

Manager

Deze categorie betreft zaken die je als manager kunt behalen. Ook hier zullen we wederom stilstaan bij iedere soort en uitleg verschaffen omtrent de wijze waarop je ze kunt behalen.

Stop de persen

Voor het schrijven van je eerste persbericht ontvang je 10 punten.

De wereld moet het weten

Voor het schrijven van je eerste forumbericht krijg je 10 punten.

Nationale held

Indien je wordt verkozen tot bondscoach van een land, ontvang je 50 punten.

Hoofdmeester van de natie

Als je de verkiezingen wint om bondscoach te worden van een U-20-team, behaal je 35 punten.

Neem deel aan mijn revolutie

Wanneer een door jou opgerichte federatie ten minste het volgende aantal leden bereikte, krijg je het erbij genoemde aantal punten:

leden punten
2 000 60
1 000 40
500 30
100 20
50 15
10 10
5 5

Speciale prijzen

Hier staan mijlpalen die over het algemeen moeilijk te behalen zijn. Hierbij willen we op voorhand opmerken dat de karakters van spelers onzichtbare subniveaus hebben, net als bijvoorbeeld met de vaardigheden. Dit kan roet in het eten gooien bij je berekening van het gemiddelde karakter.

Een gemene spelersgroep

Wanneer je gehele team (inclusief de trainer) gemiddeld bezien een heel agressief karakter heeft ten tijde van de economische update krijg je 15 punten.

Een rechtvaardige spelersgroep

Als je gehele team (inclusief de trainer) gemiddeld bezien een heel eerlijk karakter heeft ten tijde van de economische update ontvang je daarvoor 15 punten.

Een populaire spelersgroep

Zodra je gehele team (inclusief de trainer) gemiddeld bezien een heel populair karakter heeft ten tijde van de economische update krijg je 15 punten.

Een beruchte spelersgroep

Wanneer je gehele team (inclusief de trainer) gemiddeld bezien een heel impopulair karakter heeft ten tijde van de economische update ontvang je daarvoor 15 punten.

Een voorbeeld

Deze speciale mijlpalen zullen rekening houden met het karakter van al je spelers; inclusief de trainer. De populariteit en eerlijkheid van je gehele team moet voldoen aan een gemiddelde alvorens je de mijlpaal zal krijgen.

Volgend voorbeeld verklaart de werkwijze: Laten we zeggen dat je de speciale mijlpaal Beruchte ploeg wil halen. We moeten dan focussen op de eerlijkheid van je spelers. Dit zijn de waarden die eraan worden toegekend:

 • Berucht (0)
 • Oneerlijk (1)
 • Eerlijk (2)
 • Oprecht (3)
 • Rechtvaardig (4)

Een voorbeeld van een ploeg bevat:

 • 17 beruchte spelers (17 * 0) = 0
 • 3 oneerlijk spelers (3 * 1) = 3
 • Dat geeft een totaal van: 3
 • Het aantal spelers = 20
 • ------------------------------------------
 • (3/20) = 0.15 gemiddeld (Goed voor een beruchte ploeg)

Deze methode geldt ook voor de andere speciale mijlpalen. Je hebt dus een gemiddelde nodig onder 0.249 (voor beruchte ploeg) of boven 3.751 (voor rechtvaardige ploeg). Het is mogelijk om 2 van de 4 persoonlijkheids mijlpalen tegelijk te halen (bijvoorbeeld populair-berucht) .

De bovenstaande gemiddelden moeten bereikt worden tijdens de wekelijkse economische update om de mijlpalen te krijgen en er is een minimum van 11 spelers nodig om de mijlpalen te behalen.

De vrek

Tot augustus 2009 kon je ook nog een mijlpaal krijgen als je team geen kosten had. Het was mogelijk om deze mijlpaal te behalen vanwege tijdelijke financiële maatregelen, waardoor je geen spelerslonen hoefde te betalen gedurende een week in het tussenseizoen. Dat was overigens nog altijd niet gemakkelijk, omdat je dus ook bijvoorbeeld je stadion tot de grond diende af te breken. Omdat deze mijlpaal nu niet meer behaald kan worden, is deze ook verwijderd. Ploegen die deze in het verleden behaald hebben, hebben deze echter nog steeds staan. De puntenwaardering is echter aangepast naar 0 punten.

Niet werkende/behaalde mijlpalen

Oplettende gebruikers hebben de volgende afbeeldingen voor mijlpalen nog weten te achterhalen. Deze zijn echter nog niet waargenomen bij managers, ofwel door bugs dan wel doordat nog niemand ze bereikt heeft. Omdat ze nog niet behaald zijn, is het gissen waarvoor ze zullen worden toegekend. Het te behalen aantal punten zou helemaal natte-vingerwerk zijn en hebben we dan ook nagelaten.

De dubbel

Uit de afbeelding begrijpen wij dat er nog punten te verkrijgen zijn wanneer je in één seizoen zowel beker- als nationaal kampioen wordt.

De treble

Uit de afbeelding begrijpen wij dat er nog punten te verkrijgen zijn wanneer je in één seizoen naast de beker en het landskampioenschap nog een derde prijs wint. Vermoedelijk wordt met deze derde prijs de Hattrick Masters bedoeld.

De Hattrick Masters

Gezien de eerdergenoemde prijs, de treble, vermoeden wij dat er ook een speciale prijs is voor het winnen van de Hattrick Masters.

Volledig onbekend

Van deze afbeelding is werkelijk vanalles te maken. Speculeer dus zelf maar raak!