De Club | English version

Personeel

Onder het kopje 'Mijn Club' kan je personeel huren, die jouw team kunnen helpen.
Het inhuren van het juiste personeel is van groot belang voor de ontwikkeling van je team en je club. Om de juiste beslissing te kunnen maken voor jouw team, zal je er eerst achter moeten komen wat elk personeelslid precies doet.

Personeel (Oud vs. Nieuw)

In het oude personeelssysteem (vóór april 2014) waren de extra kosten per personeelslid constant (€ 1 800). De effectiviteit van het volgende personeelslid nam steeds verder af, naarmate je meer personeel van hetzelfde type inhuurde. In het huidige personeelssysteem voegt elk volgend level evenveel toe. De kosten van de nieuwe personeelsleden verdubbelen echter per level.

De constante bonussen die de nieuwe personeelsleden geven, komen boven op het bestaande vaardigheidsniveau van het team op dat gebied. Het is echter lastig om het uiteindelijke effect van het personeelslid op je team goed in te schatten, omdat er meerdere factoren van belang zijn. Zo beïnvloeden bijvoorbeeld je prestaties ook je zelfvertrouwen, fan- en sponsormood.

Door de andere benadering wat kosten en opbrengsten betreft, lijkt het nieuwe personeelssysteem compleet anders. Maar uiteindelijk leidt dit systeem tot hetzelfde resultaat. De hoogste levels zijn in veel gevallen erg duur voor wat je ervoor terugkrijgt. Maar in specifieke situaties is het wel degelijk de moeite waard.

Maximaal aantal personeelsleden

In het huidige systeem zijn er maximaal drie assistent-trainers, één arts, één woordvoerder, één sportpsycholoog, één vormcoach en één financieel directeur. In totaal zijn er dus 8 mogelijke personeelsleden die je kan inhuren.
Je kan er echter slechts 5 tegelijk in dienst hebben. Hierdoor is het niet mogelijk je team op alle punten te optimaliseren. Je zal dus moeten kiezen waar de focus op komt te liggen.

Aannemen/Ontslaan

Elk personeelslid dat je aanneemt, moet minstens één volledige week in dienst blijven voordat je hem weer kan ontslaan. Elke keer je een personeelslid ontslaat, moet je een week salaris doorbetalen als ontslagvergoeding. Verder zijn er geen beperkingen voor hoe vaak je de samenstelling van je personeel kan veranderen.

Assistent-trainer

Naast je trainer hebben ook de assistent-trainer(s) invloed op de trainingssnelheid van je spelers. Hoe meer gezamenlijke levels van je assistent-trainers, hoe sneller de training zal verlopen.

Niveau Trainingssnelheid Blessurerisico Kosten/week
0 Geen bonus 40% €0
1 +3.2% +2,5% €1.500
2 +6.4% +5,0% €3.000
3 +9.6% +7,5% €6.000
4 +12.8% +10,0% €12.000
5 +16% +12,5% €24.000

Je kan maximaal drie assistent-trainers tegelijk inhuren. Als je meerdere assistent-trainers hebt, worden hun vaardigheden gecombineerd tot één bonus. Twee keer een assistent-trainer van level 4, wordt dus samen een assistent-trainer met het niveau 8.

Trainingssnelheid

Assistent-trainers Trainings-snelheid
0 100,0 %
Level 0 109,0 %
Level 1 112,2 %
Level 2 115,4 %
Level 3 118,6 %
Level 4 121,8 %
Level 5 125,0 %
Level 6 128,2 %
Level 7 131,4 %
Level 8 134,6 %
Level 9 137,8 %
Level 10 141,0 %
10 143,0 %
Level 11 144,2 %
Level 12 147,4 %
Level 13 150,6 %
Level 14 153,8 %
Level 15 157,0 %

De trainingsbonus van de assistent-trainers is een vermenigvuldigingsfactor die werkt op je bestaande trainingsefficiëntie. Deze trainingsefficiëntie wordt bepaald door de vaardigheid van je hoofdtrainer, je gekozen trainingsintensiteit en het aandeel conditietraining.

Om een idee te krijgen van de trainingssnelheid in het nieuwe systeem kan je in bijhorende tabel kijken. De vergelijking met het oude systeem wordt alleen gemaakt bij 0 en 10 assistent-trainers, omdat dit de enige bekende waarden zijn van dit oude systeem. De waarden van het oude systeem worden in bijhorende tabel aangeduid met slechts een getal (bijvoorbeeld '10'), terwijl de waarden van het nieuwe systeem worden aangeduid met bijvoorbeeld 'level 10'.

Als je in het nieuwe systeem een totaal van 11 of meer levels aan assistent-trainers in dienst hebt, train je sneller dan met 10 assistent-trainers in het oude systeem.

Blessurerisico

Naast het effect op de training, hebben assistent-trainers ook een effect op het aantal blessures. Hoe harder je traint, hoe groter het risico op blessures wordt.

Het blessurerisico wordt berekend als een percentage per wedstrijd en per team. Er is zonder assistent-trainers en zonder arts per wedstrijd 40% kans dat één van jouw spelers geblesseerd zal raken. Assistent-trainers verhogen het blessurerisico met 2,5% per aanwezig vaardigheidsniveau. Bij een assistent-trainer van niveau 5 is het blessurerisico 52,5% per wedstrijd. Met drie assistent-trainers van niveau 5 wordt het blessurerisico 77,5% per wedstrijd. Met een arts kan dit blessurerisico vervolgens weer verlaagd worden.

Vorm

Naast de trainingssnelheid en het blessurerisico, hebben de assistent-trainers tot slot ook nog invloed op de vorm van je spelers. Als je de volle 15 niveaus aan assistent-trainers in dienst hebt, zal de achtergrondvorm met 0,5 level toenemen. Je spelers zullen echter niet meteen beter in vorm raken zodra je een assistent-trainer in dienst hebt genomen, omdat assistent-trainers alleen invloed hebben op de achtergrondvorm. Spelers zullen vervolgens langzaamaan naar dat gemiddeld hogere vormniveau klimmen.

Voorbeeld

Om de juiste set-up van je personeel te kiezen, zowel qua kosten als effecten moet je met een aantal dingen rekening houden. Je zou bijvoorbeeld kunnen kiezen om 2x een level 5 assistent-trainer aan te nemen, om op een degelijke snelheid te trainen. Een goedkoper en sneller alternatief is om 2x een level 4 assistent-trainer en 1 level 3 assistent aan te nemen. Dit levert je 3.2% meer training op en kost je 18.000 euro minder per week dan de optie met 2 level 5 assistent-trainers. Het kost je echter wel een extra plek in je personeelssysteem. Dit voorbeeld kun je toepassen op verschillende levels en verschillende aantallen assistent-trainers, maar het principe blijft hetzelfde. Je kan effectiever en goedkoper trainen als je daarvoor bereid bent een ander personeelslid op te geven.

Arts

De arts is verantwoordelijk voor de fysieke gesteldheid van je speler. Dit betekent dat hij zal proberen blessures te voorkomen en als een speler dan toch geblesseerd raakt, zal de arts het herstel versnellen. Hoe hoger het niveau van je arts is, hoe lager de kans op blessures en hoe sneller spelers herstellen.

Niveau Herstelsnelheid Blessurerisico Kosten/week
0 Geen bonus 0% 0 €
1 +20% -7,5% 1 500 €
2 +40% -15% 3 000 €
3 +60% -22,5% 6 000 €
4 +80% -30% 12 000 €
5 +100% -37,5% 24 000 €

Blessurerisico

De basiskans dat één speler van je team per wedstrijd geblesseerd raakt is 40%. Zoals reeds vermeldt bij de assistent-trainers, verhogen ze het risico op blessures. De arts kan dat risico weer verkleinen.

Als je 12 levels aan assistent-trainers in dienst hebt en geen arts, dan is de kans op een blessure per wedstrijd 70% (40% + 12 x 2.5%). Bij 12 levels aan assistent-trainers en een level 4 arts, wordt die kans gelijk aan het basisniveau (40% + 12 x 2.5% - 30%). Zonder assistent-trainers en met een level 4 arts, kan je het blessurerisico zelfs terugbrengen tot 10% (40% - 30%). Met deze personeelssamenstelling kun je trainingsblessures vrijwel geheel voorkomen, maar zo kan er niet optimaal getraind worden.

Herstelsnelheid

Als je blessures hebt, zorgt de arts er ook voor dat die sneller genezen. Het effect valt te berekenen met behulp van deze blessuretool.

Woordvoerder

Een woordvoerder is verantwoordelijk voor de stemming van de sponsoren en de fans. Dit heeft op zijn beurt weer effect op sponsorinkomsten en toeschouwersaantallen. Hoe hoger het level van je woordvoerder, hoe hoger de sponsor- en ticketinkomsten zullen worden.

Niveau Fan mood Sponsor mood Kosten/week
0 Geen bonus Geen bonus 0 €
1 +0.1 +0.5 1 500 €
2 +0.2 +1.0 3 000 €
3 +0.3 +1.5 6 000 €
4 +0.4 +2.0 12 000 €
5 +0.5 +2.5 24 000 €

De woordvoerder geeft een bonus aan de stemming van de supporters en de sponsors. Deze bonus is niet direct, maar verhoogt de richtwaarde waarnaar de supporter- en sponsorstemming zich bewegen. Als je een woordvoerder inhuurt of zijn niveau verandert, duurt het tot 8 weken voor de verandering zijn uiteindelijke effect heeft bereikt.

Supporterstemming

De bonus per niveau woordvoerder is +0,1 level voor de supporterstemming. Dit betekent dat een niveau 5 woordvoerder uiteindelijk je supporterstemming met een half level verhoogt. Deze hogere supporterstemming zorgt ervoor dat er meer fans naar de wedstrijd komen en dat de kaartverkoop bij thuiswedstrijden meer opbrengt. De inkomsten uit de kaartverkoop zijn erg afhankelijk van o.a. de behaalde resultaten en het weer, waardoor deze bonus uitgedrukt in geld niet elke week even groot zal zijn.

Sponsorstemming

De bonus per niveau woordvoerder is +0,5 level voor de sponsorstemming. Dit betekent dat een niveau 5 woordvoerder uiteindelijk je sponsorstemming met een 2.5 level verhoogt. Deze hogere sponsorstemming verhoogt de hoeveelheid sponsorgeld dat binnenkomt. Deze sponsorstemming wordt ook een beetje beïnvloed door behaalde wedstrijdresultaten.

Verder kun je de woordvoerders tool gebruiken om te zien welk niveau woordvoerder je het beste kunt hebben.

Sportpsycholoog

Het mentale aspect van het spelletje is bijna net zo belangrijk als het fysieke. Een sportpsycholoog inhuren kan je helpen om een winnende sfeer te creëren. Dit personeelslid zal helpen om je team vertrouwen in het eigen spel te laten houden en ook de teamgeest van het hele team voeden.

Niveau Teamgeest Zelfvertrouwen Kosten/week
0 bedaard (4.5) Geen bonus €0
1 +0.1 +0.2 €1.500
2 +0.2 +0.4 €3.000
3 +0.3 +0.6 €6.000
4 +0.4 +0.8 €12.000
5 +0.5 +1.0 €24.000

Teamgeest

De bonus per niveau van de sportpsycholoog is +0,1 level voor de teamgeest. Dit betekent dat een niveau 5 sportpsycholoog ervoor zorgt dat de evenwichtswaarde voor de teamgeest verschuift van bedaard (4.5) naar kalm (5.0). Door dit hogere evenwichtsniveau zal een hoge teamgeest minder snel dalen dan voorheen en een lage teamgeest zal sneller stijgen. Naast de sportpsycholoog zijn PIC, MoTS en het leiderschap van je trainer de belangrijkste invloeden op de teamgeest. Door de hogere teamgeest zal het middenveld van je team beter presteren.

Zelfvertrouwen

De bonus per niveau van de sportpsycholoog is +0,2 level voor het zelfvertrouwen. Dit betekent dat een niveau 5 sportpsycholoog, tijdens de update op zondag, voor een 1.0 level hoger zelfvertrouwen zal zorgen dan zonder sportpsycholoog. Het zelfvertrouwen is nog steeds voor een groot deel afhankelijk van de behaalde wedstrijdresultaten, maar de bonus van de sportpsycholoog kan een handige boost zijn. Dit hogere zelfvertrouwen zorgt voor hogere aanvalsratings van je team.

Vormcoach

De prestaties van spelers hangen niet alleen af van vaardigheden en conditie. De vorm van spelers kan wel eens omhoog en omlaag gaan. Vele factoren kunnen dit beïnvloeden, niet in de laatste plaats mentale factoren.

De vormcoach heeft als specialiteit het meeste te halen uit het spelersmateriaal dat je hebt. Hij houdt het team wedstrijdfit en gemotiveerd. Het huren van een vormcoach is niet een snelle oplossing en het effect is niet permanent, maar voor sommige teams en sommige situaties kan het een goede oplossing zijn.

Niveau Vorm Kosten/week
0 Geen bonus 0 €
1 +0,2 1 500 €
2 +0,4 3 000 €
3 +0,6 6 000 €
4 +0,8 12 000 €
5 +1 24 000 €

De vorm van een speler is een meting van hoe dicht hij is bij het presteren op zijn maximale potentie. De waarde die je ziet bij de speler is de huidige vorm, en wordt gebruikt in de wedstrijdsimulaties. Echter, de huidige vorm heeft altijd een trend en de vorm schuift richting een zogenaamde achtergrondvorm.

Door een vormcoach te gebruiken, krijg je een bonus op de achtergrondvorm-updates. Wanneer de achtergrondvorm opnieuw berekend wordt (gemiddeld één keer per twee weken) zal elk extra niveau de achtergrondvorm omhoogduwen met 0,2 niveaus. Dit betekent dat een vormcoach van niveau 5 een volledig niveau achtergrondvorm zal toevoegen. Denk eraan dat de achtergrondvorm nog steeds kan zakken, maar het gemiddelde zal uiteindelijk hoger worden.

Financieel directeur

De financieel directeur vergroot de economische speelruimte van de manager, wat vooral interessant is voor managers van rijke clubs.

Niveau Maximaal kapitaal Vrijgave/week Kosten/week
0 15 000 000 € 50 000 € 0 €
1 17 000 000 € 100 000 € 1 500 €
2 19 000 000 € 200 000 € 3 000 €
3 21 000 000 € 300 000 € 6 000 €
4 23 000 000 € 400 000 € 12 000 €
5 25 000 000 € 500 000 € 24 000 €

Normaal gesproken stelt het clubbestuur een limiet aan het geldbedrag dat de manager kan besteden aan uitgaven zoals salarissen, aankopen van spelers of stadionverbouwingen. De fondsen die het werkkapitaal te boven gaan, worden door het bestuur in reserve gehouden om de toekomstige stabiliteit van de club te garanderen. Indien nodig zal het bestuur geld uit de reserve in het werkkapitaal laten vloeien, maar met mate. Een overschot aan werkkapitaal zal aan de reserves worden toegevoegd in een tempo van 2% van de totale cash per week.

Als je een financieel directeur aanneemt, zal het clubbestuur een groter werkkapitaal toestaan. Ook zal het geld uit de reserve sneller in de kas stromen. Hierdoor kan de manager agressiever investeringen doen dan het bestuur anders zou toestaan. Een financieel directeur in dienst hebben kan wel eens noodzakelijk zijn voor clubs die een aantal seizoenen sparen om dan een kostbare aanval te doen op de nationale beker of het kampioenschap.