De Club | English version

Teamgeest

De teamgeest is een weergave van de sfeer in de spelersgroep. Vaak wordt gedacht dat de uitslagen van wedstrijden hierop invloed hebben, dit is echter een onjuiste aanname. Hieronder zullen we uitleggen op basis van welke factoren de teamgeest veranderingen ondergaat.

Teamgeest en ratings

De hoogte van de teamgeest heeft een enorme invloed op je middenveldratings. Deze invloed kan in formulevorm vereenvoudigd als volgt weergegeven worden:

[overige_middenveldratingsfactoren] * ( [teamgeest]  ^ 0,418)

Uit deze formule volgt ook dat naarmate je teamgeest hoger wordt, je relatieve winst in ratings steeds kleiner wordt.

Invloeden

Meerdere zaken beïnvloeden de teamgeest, namelijk:

De tijd

De teamgeest begint elk seizoen op midden bedaard (4.5), het evenwichtspunt. De teamgeest zal iedere dagelijkse update naar dit punt toe bewegen.
Als de teamgeest verhoogd of verlaagd wordt, zal de teamgeest altijd weer terug komen op midden bedaard. De snelheid waarmee dit gebeurt wordt bepaald door andere factoren.

Teamgeest niveau

De teamgeest beweegt zich altijd exponentieel terug naar het standaard punt, bedaard (4.5). Hoe hoger de teamgeest hoe sneller deze zakt naar bedaard en hoe lager de teamgeest hoe sneller deze stijgt.
Deze afbeelding geeft een idee hoe snel de teamgeest zal dalen wanneer er geen andere invloeden zijn. Let er wel op dat deze daling niet lineair is, ook al gaat deze afbeelding daar binnen de verschillende niveau's wel van uit. Bovendien wordt er op deze afbeelding geen onderscheid wordt gemaakt tussen een trainer met goed leiderschap en een trainer met redelijk leiderschap. Omdat er natuurlijk wel een verschil is, kunnen de gegevens daarom iets afwijken.

Leiderschap van de trainer

Hoe hoger het leiderschap van je trainer, hoe sneller de teamgeest weer zal stijgen naar het niveau 'bedaard' (als hij lager is dan dat) en hoe langzamer de teamgeest zal zakken naar 'bedaard' als hij hoger staat dan dat niveau.

Transfers

Door de verkoop van een populair, sympathiek of aangenaam persoon, of de aankoop van een aangenaam, controversieel of gemeen persoon kun je een teamgeest-hit krijgen, waardoor je teamgeest daalt.
Dit is niet altijd een zichtbare daling, maar de daling zal altijd bij "De club" vermeld staan.
Wanneer er kans is op een teamgeest-hit vind je hier.
Een uitzondering hierop is een jeugdspeler, als deze binnen 72 uur na het promoveren of pullen op de transferlijst gezet wordt dan kun je geen TS-hit krijgen als verkoper.

Teamhouding in de wedstrijd

Je kan normaal, speel het rustig of wedstrijd van het seizoen spelen. Deze beïnvloeden met een eigen percentage de teamgeest. Voor meer uitleg zie teamhouding.

De trainingsintensiteit

Een verlaging van je trainingsintensiteit geeft een tijdelijke verhoging van de teamgeest.
Dit is meestal sterk af te raden omdat:

  • Je er 1 week (kostbare) training mee verliest.
  • De spelers 1/3 kans hebben om flink vorm te verliezen, wat weken aan kan houden.
  • Het effect van de verlaging op je teamgeest is slechts eenmalig.

Meer informatie vind je hier.

Psycholoog en zelfvertrouwen

Je psycholoog heeft invloed op zowel teamgeest als zelfvertrouwen. De invloed op de teamgeest is echter beperkt. Je kan dus best enkel een psycholoog gebruiken als je deze nodig hebt voor je zelfvertrouwen.

Teamhouding in de wedstrijd

Tijdens een officiële wedstrijd speel je altijd met een bepaalde ingesteldheid. Deze ingesteldheid heeft invloed op de teamgeest. Er zijn 3 mogelijkheden:

Bij een officiële wedstrijd moet je voor de wedstrijd altijd goed kijken of piccen of motsen slim kan zijn. Naast het belang van de wedstrijd zelf moet je rekening houden met 2 factoren: het verschil tussen de 2 ploegen in de wedstrijd zelf en de teamgeest voor de volgende wedstrijd(en).

Tijdens de wedstrijd zelf is de teamingesteldheid vooral belangrijk als het middenveld van 2 ploegen ongeveer gelijk is. In de zone rond 50% heeft een kleine wijziging van het balbezit een groot effect op de verdeling van de kansen. Wanneer het verschil in middenveld tussen beide ploegen al relatief groot is, is de teamingesteldheid minder belangrijk, omdat de kansenverdeling (en dus ook het resultaat) minder beïnvloed worden.

Daarnaast moet je ook kijken naar je teamgeest voor de volgende wedstrijden.
Een PiC kan altijd gerechtvaardigd worden als je de teamgeest nodig hebt voor een belangrijke wedstrijd in de toekomst, waarin het middenveld het verschil kan maken.
Bij een MotS moet je juist opletten voor de volgende wedstrijden, je moet al snel 2 wedstrijden PiCcen om je teamgeest weer op het oorspronkelijke niveau te krijgen. In die wedstrijden zal je middenveld een stuk minder zijn dan normaal, of je nu PiCt of niet.

Trainingsintensiteit

Het veranderen van de trainingsintensiteit heeft een (eenmalig) effect op de teamgeest. Wanneer de trainingsintensiteit verlaagd wordt zal de teamgeest stijgen en wanneer de trainingsintensiteit verhoogd wordt zal de teamgeest dalen.

De wijziging moet doorgevoerd worden voor de donderdagupdate om effect te hebben. Per 30% verlaging zal de TS bij benadering 20% stijgen. Je kan dit hier uitrekenen. Als de teamgeest op Paradijs op Aarde komt, zakt deze naar in de wolken bij de volgende update.
Een verandering van de trainingsintensiteit zal ertoe leiden dat er effectiever of juist minder effectief wordt getraind. Het verliezen van training staat het effectief uitvoeren van deze "truc" niet in de weg.

Aangezien de trainingsintensiteit één van de belangrijke factoren is die de achtergrondvorm beïnvloeden, is het aannemelijk dat ALS de achtergrondvorm van een speler verandert (altijd 1/3e kans), dat hij dan in negatieve zin zal veranderen bij een lagere trainingsintensiteit. Dit effect zal pas vanaf de volgende training merkbaar worden, wanneer de voorgrondvorm evolueert naar de nieuwe achtergrondvorm.

Teamgeestniveaus in cijfers

Niveau Minimaal Maximaal
Paradijs op aarde! 10,00 10,00
In de wolken 9,00 9,99
Dolgelukkig 8,00 8,99
Tevreden 7,00 7,99
Content 6,00 6,99
Kalm 5,00 5,99
Bedaard 4,00 4,99
Geïrriteerd 3,00 3,99
Woedend 2,00 2,99
Moorddadig 1,00 1,99
Als in de koude oorlog 0,00 0,99

N.B.

Alleen nationale teams kunnen een teamgeest van Paradijs op aarde! vasthouden. Bij clubteams kan de teamgeest wel hoger worden, maar hij zal altijd zakken bij de eerste update.

Teamgeest-hits

Bij sommige aan- of verkopen kun je een TS-hit (daling van de teamgeest) krijgen, de kans op een TS-hit is afhankelijk van de populariteit van een speler. Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek naar de grootte van deze kans.

Onderzoek door asafe (70060)
Karakter Aankoop Verkoop
Populair 0% 24,4%
Sympathiek 0% 19,1%
Aangenaam 28,8% 13,9%
Controversieel 52,4% 0%
Gemeen 63,3% 0%

Teamleider en clown

Een teamleider is de speler in je team met het hoogste leiderschap achter de komma. De clown is een vorm van een teamleider. Het is een populaire speler met goed leiderschap. Vroeger stond in de spelregels dat teamleiders een invloed op de teamgeest zouden hebben. Een clown zou de grootste positieve invloed hebben. Inmiddels is door de HT's bevestigd dat een teamleider geen effect heeft op je teamgeest en is het uit de spelregels gehaald. Bob (109567443) was een geliefd teamspeler met uitstekend leiderschap, een superclown dus. Bob was een geintje van de HT's en hij is inmiddels ontslagen.