De Club | English version

Zelfvertrouwen

Het zelfvertrouwen is een maat van vertrouwen en euforie binnen de spelersgroep. Hoe hoger het zelfvertrouwen, hoe beter de aanval van de ploeg zal gaan presteren.

Waardoor wordt het zelfvertrouwen beïnvloed?

Er zijn twee verschillende soorten momenten waarop het zelfvertrouwen veranderingen zal ondergaan. Deze zullen we hieronder één voor één bespreken.

 • Praatsessies

  De dag voor de competitiewedstrijd gaat je sportpsycholoog praatsessies houden met je spelersgroep. Gedurende deze update zal het zelfvertrouwen bewegen richting het evenwichtsniveau. De hoogte van dit evenwichtsniveau wordt bepaald door het niveau van de sportpsycholoog dat je in dienst hebt.

 • Uitslag van een wedstrijd

  Het zelfvertrouwen van de spelersgroep wordt in belangrijke mate beïnvloed door de behaalde resultaten in officiële wedstrijden. Aan de hand van het gescoorde aantal doelpunten per team wordt het nieuwe zelfvertrouwen berekend.
  Let wel: doelsaldo is geen juiste methode om de grootte van de wijziging in het zelfvertrouwen te bepalen.

Als je veel wedstrijden met ruime cijfers weet te winnen, kan het zelfs de overweging waard zijn om geen enkele sportpsycholoog aan te nemen. De loonkosten staan dan namelijk mogelijk niet in verhouding tot zijn (beperkte) toegevoegde waarde.

Waarop heeft het zelfvertrouwen invloed?

De hoogte van het zelfvertrouwen heeft op een tweetal factoren invloed:

 • Aanvalsratings

  Zelfvertrouwen beïnvloedt voornamelijk de hoogte van je aanvalsratings. Per extra level zelfvertrouwen gaan je aanvalsratings zo'n 5% omhoog.
 • Onderschatting

  Naast de aanvalsratings is er ook een invloed op de kans op onderschatting. In hoeverre zelfvertrouwen een invloed heeft op deze kans is niet bekend. Als er onderschatting optreedt dan zullen je middenveldratings dalen. Hoe groot die daling is zal onder andere afhangen van je zelfvertrouwen maar ook van andere factoren. Meer over onderschatting is hier te vinden.
  Hierbij willen we overigens ook opmerken dat het niveau sportpsycholoog dat je in dienst hebt geen directe invloed heeft op de kans op onderschatting (maar indirect wel, doordat het de hoogte van het zelfvertrouwen na de praatsessie bepaalt).
  Afwegingen omtrent onderschattingskansen
  De vraag of je je sportpsycholoog moet ontslaan om onderschatting te voorkomen moet naar ons idee dan ook afhankelijk zijn van de volgende factoren:
  1. Zou de straf op het middenveld desastreus zijn voor je winstkansen?
  2. Hoeveel invloed zou het lagere zelfvertrouwen hebben op het aantal te verwachten goals?
  3. Hierbij de gemiddelde verschijningskans van 12,5% afzettend tegen de hoogte van je zelfvertrouwen.