Handleidingen | English version

PsicoTSI

PsicoTSI is een hulpprogramma dat helpt de subskill bepalen van een speler. Op deze manier is het mogelijk de volgende pop (= stijging van vaardigheid) te voorspellen. Onthoud hierbij dat het gaat om een hulpprogramma, wat er op neer komt dat het programma er ook wel eens (serieus) naast kan zitten. PsicoTSI hoef je niet apart te downloaden, het zit geïntegreerd in Foxtrick.

Wat kun je aflezen?

Helemaal bovenaan wordt de vaardigheid weergegeven waarvoor PsicoTSI een voorspelling maakt. Hieronder volgen dan de eigenlijke voorspellingen op basis van zowel TSI als loon. Hierover zodadelijk meer.

Onder de voorspellingen staan vaak een of meerdere opmerkingen of waarschuwingen. De eerste twee opmerkingen in de afbeelding hierboven geven respectievelijk aan dat de speler binnenkort zal 'poppen' en dat hij zeer recent gepopt is.

Daarnaast kunnen er ook nog enkele waarschuwingen voorkomen waar je best rekening mee houdt. Zo zal PsicoTSI voor een speler met twee of meerdere even hoge vaardigheden geen nauwkeurige voorspelling kunnen geven. Het programma weet namelijk niet precies wat nu eigenlijk de hoofdvaardigheid is. Ook voor geblesseerde spelers zal PsicoTSI geen correcte voorspelling kunnen geven doordat wegens de blessure de TSI lager zal zijn.

Nader bekeken

Bovenaan staat, zoals eerder al gezegd, de hoofdvaardigheid waarvoor PsicoTSI een voorspelling zal maken.

De eigenlijke voorspelling wordt opgesplitst in twee delen.
Aan de rechterkant staat de voorspelling op basis van het loon van de speler. Aangezien het loon enkel wordt bijgewerkt op de verjaardag van de speler, zal deze voorspelling dus enkel nauwkeurig zijn kort na de verjaardag. De nauwkeurigheid zal daarnaast ook afhangen van het subniveau (= de vaardigheid na de komma) van de nevenvaardigheden. Indien de speler in het voorbeeld dicht staat bij een pop op verdedigen, zal zijn hoofdvaardigheid (vleugelspel) dus rond 14.20 zitten (= laag bovennatuurlijk).

De voorspelling aan de linkerkant is op basis van de vorm en de TSI. Hierbij is het belangrijk te weten dat het om het subniveau van de vorm gaat en dus niet om het vormniveau zelf. Aangezien het onmogelijk is het exacte subniveau van de vorm te kennen, kijk je best altijd naar de voorspelling bij 'Average'. Indien deze speler geen noemenswaardige nevenvaardigheden heeft, zal hij dus laag reusachtig vleugelspel hebben.

De getallen die hierbij gebruikt worden, geven de mogelijke niveaus weer.

Waarde Niveau Waarde Niveau
0 Niet-bestaand 11 Briljant
1 Rampzalig 12 Wonderbaarlijk
2 Waardeloos 13 Wereldklasse
3 Slecht 14 Bovennatuurlijk
4 Zwak 15 Reusachtig
5 Matig 16 Buitenaards
6 Redelijk 17 Mythisch
7 Goed 18 Magisch
8 Uitstekend 19 Utopisch
9 Formidabel 20 Goddelijk
10 Uitmuntend

Het getal achter de komma heeft weer hoe hoog een speler binnen die skill zit. Hoe hoger het getal (van x,00 tot x,99), hoe hoger de speler zit in zijn skill en hoe sneller hij dus zal gaan poppen.

Hoe te gebruiken?

Aangezien je met PsicoTSI en wat gezond verstand de hoogte van een vaardigheid (en dus de volgende stijging) kan voorspellen, valt hier ook wat geld mee te verdienen. Je kan bijvoorbeeld een speler kopen die dicht tegen een pop aanzit. Als je hem nu op een trainingspositie zet in je volgende wedstrijd zal hij misschien onmiddellijk stijgen. Je kan hem nu opnieuw verkopen met winst en op die manier in enkele dagen heel wat geld binnenhalen. Dit heet skilltraden.