Jeugdopleiding

De jeugdopleiding staat ook wel bekend als de nieuwe jeugd. De jeugdopleiding is een compleet team erbij, met eigen wedstrijden en spelers. Eens per week kun je je scouts bellen, waarbij de week begint met de economische update. Door het spelen van wedstrijden en de bijbehorende trainingen kun je de spelers klaarmaken voor promotie naar de hoofdmacht.

Starten met de jeugdopleiding

Zodra je start met de jeugdopleiding wordt er een jeugdteam voor je aangemaakt. Over het algemeen duurt dit slechts enkele minuten. Het menu bevat dan het kopje "Jeugdopleiding". Bij "Overzicht" zie je een overzicht van je team, je scouts en het prikbord. Op het prikbord kunnen Supporters persberichten aangaande hun jeugdteam plaatsen. De pagina's "Spelers", "Wedstrijden", "Stadion" en "Training" zijn vergelijkbaar met die van de hoofdmacht. Bij "Uitdagingen" kun je de deelname aan een jeugdcompetitie regelen en andere jeugdteams uitdagen voor een vriendschappelijke wedstrijd.

Je kunt een jeugdcompetitie pas weer verlaten wanneer de competitie is afgelopen, daarvoor heb je 5 dagen de tijd. Anders begint, na die 5 dagen, de jeugdcompetitie automatisch opnieuw. Hoe lang een jeugdcompetitie duurt hangt af van het aantal deelnemende teams, er zijn competities mogelijk met 4, 6, 8, 12 en 16 teams. De jeugdopleiding kost je minimaal € 10 000 per week, met 1 scout inbegrepen. Voor de tweede en derde scout betaal je telkens € 5 000 per week.

De spelers in de jeugdopleiding

In een nieuw jeugdteam zitten 15 spelers, de zogenaamde "buurtjongens". Deze spelers hebben over het algemeen zeer weinig kwaliteiten. Van deze spelers weet je alleen de naam en de leeftijd, de vaardigheden krijg je niet te zien.

Elke speler heeft een bepaald potentieel, dat zijn de maximale vaardigheden die een speler kan ontwikkelen in de jeugdopleiding. Het maximale potentieel dat een speler in de nieuwe jeugdopleiding kan hebben is laag uitstekend. Alle spelers in de jeugdopleiding hebben dezelfde vorm (redelijk) en conditie (zwak hoog). Omdat deze voor elke speler gelijk zijn doen ze er in de jeugdopleiding nog niet toe, vandaar dat ze niet zichtbaar zijn. Ook hebben spelers een onzichtbaar "ambitieniveau", welke zorgt voor een klein verschil in trainingssnelheid bij de jeugdspelers.

Je kunt maximaal 16 spelers herbergen in je jeugdopleiding. Als een speler 17 jaar of ouder is en hij meer dan één seizoen in de jeugdopleiding heeft doorgebracht kun je hem promoveren naar je hoofdmacht, dit kost € 2 000. Wanneer je van mening bent dat een speler voldoende heeft geleerd in de jeugdopleiding kun je hem promoveren naar je hoofdteam. Je kunt één speler per week promoveren. Op het moment dat een speler gepromoveerd wordt, kunnen zijn vaardigheden stijgen naar zijn potentiële niveau toe. Deze stijging is afhankelijk van hun leeftijd. Voor een begin 17-jarige speler zal de stijging erg klein zijn. Des te ouder de speler, des te groter de stijging zal zijn. Een speler die 19 wordt in de jeugdopleiding vindt zichzelf te oud en zal niet meer mee spelen. Je kunt hem echter nog wel promoveren.

De scouts

Als je start met de jeugdopleiding heb je één scout. De eerste scout is inbegrepen bij de € 10 000 aan kosten van je jeugdopleiding, de tweede en derde scout kosten elk € 5 000. Voor elke scout kies je een regio waarin hij moet gaan scouten. Er zijn geen verschillen in de kwaliteit van de jeugdspelers in de verschillende regio's, er is echter wel een verschil in het aantal beschikbare jeugdspelers in een regio. Het aantal beschikbare jeugdspelers wordt bepaald door het aantal actieve teams in een regio. De pool met beschikbare jeugdspelers zal relatief sneller leeg zijn wanneer er veel teams in een kleine regio gaan scouten. Hierdoor is de kans op een groot talent dan ook kleiner. De pool met beschikbare jeugdspelers wordt meerdere keren per dag bijgevuld. Het kan dus slim zijn om te scouten in een regio waar de verhouding aantal actieve teams/aantal scoutende teams waarschijnlijk groter is. Welke regio de beste verhouding heeft tussen aantal spelers en aantal scouts is niet bekend. Het is niet mogelijk een scout in het buitenland te laten zoeken.

Na het kiezen van de regio kun je het type speler kiezen waarnaar hij moet zoeken, als je dit niet doet zoekt de scout naar een willekeurige speler. Als de scout zoekt naar een bepaald type speler is de kans op het vinden van een speler van dat bepaalde type groter. De gemiddelde kwaliteit van een speler is lager, maar je maakt wel meer kans op een toptalent.

Nadat je de scout zijn orders hebt gegeven kun je hem bellen. Tijdens dit gesprek biedt hij je een speler aan. Hij geeft daarbij het potentieel van één van de drie hoogste potentiële vaardigheden. Daarnaast geeft hij de huidige vaardigheid van één van de drie hoogste potentiële vaardigheden. De potentiële vaardigheden zijn de maximale vaardigheden die een speler kan bereiken. Ook kan er een allround-melding worden afgegeven door de scout. Wat dit precies betekent is niet bekend, maar spelers met matig/redelijk allround vaardigheden zijn over het algemeen geschikt om aan te nemen. Daarnaast wordt de leeftijd in jaren gegeven, deze kan variëren van 15 t/m 17 jaar. Op basis van deze gegevens zul je een keuze moeten maken; wil ik deze speler toevoegen aan mijn jeugdopleiding of niet?

Je kunt besluiten om één of twee extra scouts aan te nemen. Hier zijn wel extra kosten aan verbonden: € 5 000 per scout per week. Het duurt een week voordat een nieuwe scout aan de slag kan gaan. Je kunt per week slechts één speler van je scouts aannemen. Als je het aanbod van een scout hebt afgewezen is dat definitief. Je kunt ook besluiten om de order van de scout te wijzigen. Door zijn zoekopdracht te wijzigen gaat hij zoeken volgens de nieuwe zoekopdracht. Ook kun je hem in een andere regio laten zoeken. Na een paar uur komt hij dan aan op zijn bestemming. Enkel een langere reis van een scout (zoals de reis naar de Nederlandse Antillen en Aruba) kost je eenmalig € 1 500.

Je kunt je scouts ook weer ontslaan. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Je moet altijd ten minste één scout in dienst houden. Deze kun je alleen ontslaan door te stoppen met de jeugdopleiding.

Het belang van wedstrijden

Nadat je team is ingeschreven bij een jeugdcompetitie kun je proberen deze te winnen. Daarnaast kun je eens in de drie weken een vriendschappelijke wedstrijd spelen. Het hoofddoel van wedstrijden spelen is echter de opleiding van je spelers. Door je spelers wedstrijden te laten spelen kun je uitvinden op welke posities ze het beste presteren. 24 uur na het einde van de wedstrijd krijg je een trainingsverslag van je trainer, hierin staan veel aanwijzingen over de kwaliteiten van je spelers. Spelers moeten een wedstrijd spelen om te kunnen trainen. Meer over de training vind je hier.

Jeugdspelers krijgen net zoals de senioren een sterrenwaardering. De sterren worden bij beide teams op dezelfde manier berekend, maar een speler bij de jeugdopleiding zal meer sterren halen dan een speler bij de hoofdmacht met dezelfde vaardigheden. Daarom zijn de sterren in de jeugdopleiding ook blauw en niet geel zoals bij de senioren. Het getoonde aantal sterren van een jeugdspeler is variabel: het is tenminste het aantal sterren gebaseerd op zijn huidige vaardigheden en maximaal het aantal sterren dat hij zou behalen op grond van zijn potentieel. De speler zal echter vaak dichtbij zijn werkelijke vaardigheden presteren.

De wedstrijdorders werken op dezelfde manier als bij je gewone team. Let er wel op dat de wedstrijdervaring van alle opstellingen in het begin rampzalig is. Deze zal stijgen naar slecht als je de opstelling niet speelt. In de opstelling waarin je wedstrijden speelt krijg je natuurlijk meer ervaring, dit werkt hetzelfde als bij je hoofdteam.

De training

Meteen na de berekening van de wedstrijd vindt de training plaats. De training werkt op dezelfde manier als bij je hoofdteam, vaardigheden met een laag niveau stijgen sneller dan hogere niveaus en jongere spelers trainen sneller dan oudere spelers. Bij gelijke omstandigheden trainen spelers (over beide trainingsvormen tezamen) in de jeugdopleiding iets sneller dan in het hoofdteam. Het trainingseffect van vriendschappelijke wedstrijden is kleiner dan dat van competitiewedstrijden. Het verslag van je training krijg je 24 uur na het einde van de wedstrijd.

In de jeugdopleiding kun je twee trainingsvormen kiezen. De eerste trainingsvorm zal hierbij een groter effect op je spelers hebben dan de tweede. Wanneer je kiest voor twee verschillende trainingsvormen, zijn je netto trainingsopbrengsten per speler het hoogst, omdat je dan een bonus op de normale trainingsbijdrage krijgt. Meestal is het dan ook aan te raden om verschillende trainingsvormen te kiezen. Je kunt geen vorm en conditie trainen in de jeugdopleiding omdat iedere jeugdspeler dezelfde vorm en conditie heeft.

Daarnaast is er wel een extra trainingsvorm, namelijk "individueel". Hierbij traint elke speler een vaardigheid die belangrijk is voor de positie waarop hij gespeeld heeft. De voordelen hiervan zijn dat je niet hoeft te weten waar precies de kwaliteiten van je spelers liggen om ze te verbeteren en dat je alle spelers die gespeeld hebben kunt trainen. Het nadeel is dat je niet kunt controleren wat ze precies trainen. Een speler die als middenvelder staat opgesteld kan worden getraind op positiespel, passen, spelhervatting of verdedigen.

Een ander nadeel is dat de training langzamer gaat dan gericht op één trainingsvorm trainen. Als een spits met de trainingsvorm "individueel" op scoren is getraind dan is hij daarin minder vooruit gegaan dan wanneer hij getraind zou zijn met de trainingsvorm scoren. Ook kan "individueel" een vaardigheid uitkiezen die al is uitgetraind. Algemeen wordt aangenomen dat je hiermee te langzaam traint en derhalve je grootste en jongste talenten te weinig voortgang zullen boeken. Hierdoor is deze training te weinig winstgevend in vergelijking met andere trainingsvormen. Als eerste training wordt deze trainingsvorm dan ook ten alle tijde afgeraden. Als je echter nog diverse nuttige trainingsvormen hebt, en vooral als je een combinatie hebt die niet lekker traint op een normale wijze maar wel met individueel, is individueel een interessante optie als tweede training.

Trainingsverslag

24 uur na het einde van de wedstrijd krijg je van je trainer een trainingsverslag, dit verslag is een belangrijke bron van aanwijzingen wat betreft de kwaliteiten van je spelers. Een volledig overzicht van alle mogelijke zinnen en hun betekenis wordt hier gegeven.