Trainingsverslag

Na iedere training geeft je jeugdtrainer je een aantal tips over je jeugdspelers. Sommige tips zijn vrij voor de hand liggend, maar andere zijn dat wellicht niet. Vandaar dat we hieronder een complete lijst hebben samengeteld van alle meldingen die een trainer kan maken. Per soort staat er een korte uitleg bij wat het nu precies inhoudt.
Tip: als je een bepaalde zin zoekt, dan is alles lezen wellicht veel werk. Het is dan makkelijk om een gedeelte van die zin te kopiëren en middels de zoekfunctie ctrl + f op deze pagina terug te vinden (neem hierbij echter geen vaardigheden, niveau's of namen mee, want dan zul je de zin niet terugvinden middels deze zoekfunctie).

Bron: Hattrick youthclub

Trainingsvaardigheden

Primaire vaardigheid

Iedere wedstrijd wordt van één speler de vaardigheid die hoort bij de primaire training bekendgemaakt.
Een speler dient tenminste 44 minuten gespeeld te hebben en op een positie te hebben gestaan die wordt getraind door de primaire training om een dergelijke melding te krijgen.
Alleen wanneer van alle spelers die aan deze twee kenmerken voldoen niemand nog een onbekende vaardigheid heeft, zal geen van deze zinnen worden getoond.

1 [speler]: Hij liet ons gisteren zijn vaardigheden op het gebied van [vaardigheid] zien. Daarin is hij inmiddels [niveau].
2 [speler]: Hij is vermoedelijk [niveau] in [vaardigheid] op dit moment.
3 [speler]: Deze wedstrijd heb ik zijn [vaardigheid] bekeken. Ik schat dat hij daarin nu [niveau] is.

Secundair potentieel

Iedere wedstrijd wordt van één speler de potentiële vaardigheid die hoort bij de secundaire training bekendgemaakt.
Een speler dient tenminste 44 minuten gespeeld te hebben en op een positie te hebben gestaan die wordt getraind door de secundaire training om een dergelijke melding te krijgen.
Alleen wanneer van alle spelers die aan deze twee kenmerken voldoen niemand nog een onbekend potentieel heeft, zal geen van deze zinnen worden getoond.
Let wel: je krijgt geen trainingsrapport voor het tweede trainingstype als deze hetzelfde is als de primaire training.

1 Omdat we ook [vaardigheid] trainen, heb ik [speler] bestudeerd tijdens de wedstrijd. Ik denk dat hij [niveau] kan worden hierin voor hij de jeugdacedemie verlaat.
2 Ik heb [speler] tijdens de wedstrijd gevolgd, en ik zou zeggen dat hij [niveau] kan worden in [vaardigheid].
3 Als het gaat over [vaardigheid] heeft [speler] de potentie om [niveau] te worden.

Vaardigheidsstijging

Zodra van een speler zijn huidige vaardigheid bekend is, zal de trainer in principe een stijging in deze vaardigheid melden. Het kan in een enkel geval zo zijn dat de trainer niets meldt, maar dat de speler wel is gestegen in die vaardigheid. Dit is dan wel te zien op de spelerspagina.

1 [speler] blijft zich ontwikkelen, zijn [vaardigheid] is nu [niveau]. Het is goed om te zien dat ons werk zijn vruchten afwerpt.
2 Deze week viel me op dat [speler] enorm verbeterd is. Zijn vaardigheid in [vaardigheid] is [niveau].
3 [speler] heeft goed gereageerd op de [vaardigheid]-sessies die we deze week hebben gehouden, en hij steeg dus een niveau.
4 Goed nieuws over [speler], hij reageert goed op de [vaardigheid]-training en is nu [niveau].

Vaardigheidspotentieel

Ongetraind vaardigheidspotentieel

Iedere wedstrijd wordt van één speler het potentieel genoemd dat niet hoort bij de primaire/secundaire training.
Er wordt eerst een vaardigheid verkozen en vervolgens wordt er een speler uitverkozen wiens potentieel hierin nog niet bekend is.
Alleen wanneer van alle spelers het potentieel van de gekozen vaardigheid reeds bekend is, krijg je geen van de onderstaande zinnen.

1 Ik weet dat het niet helemaal volgens je trainingsplannen is, maar het is duidelijk dat [speler] [niveau] kan worden in [vaardigheid].
2 Het is geen onderdeel van onze huidige trainingsfocus, maar toch vind ik dat je moet weten dat [speler] de potentie heeft om [niveau] te worden in [vaardigheid].
3 Ik weet dat we onze aandacht niet echt richten op [vaardigheid], maar ik wil toch even opmerken dat [speler] [niveau] kan worden op deze vaardigheid.

Meest ongetraind vaardigheidspotentieel

Soms geeft de trainer ook nog een tip over een groot verschil tussen het huidige niveau en het potentieel in één vaardigheid.
Het is lang niet altijd verstandig om deze tip op te volgen, aangezien het huidig niveau bijvoorbeeld rampzalig kan zijn en het potentieel slechts zwak.

1 [speler]: De huidige training is niet de meest optimale voor hem, wat hij echt nodig heeft is het trainen van [vaardigheid].
2 [speler]: Het staat je natuurlijk vrij op welke positie je je spelers laat spelen, maar ik denk dat je deze jongen ook op [vaardigheid] moet trainen.
3 [speler]: Voel je niet bezwaard om hem op de huidige manier te blijven trainen, maar hij moet ook een kans krijgen om zijn vaardigheden op het gebied van [vaardigheid] te oefenen.
4 [speler]: Het is altijd nuttig als een speler aan meerdere vaardigheden werkt, maar bij hem is het duidelijk dat hij vooral baat kan hebben bij [vaardigheid]-trainingen.
5 [speler]: Wanneer ik hem zo aan de gang zie op het trainingsveld, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hij liever [vaardigheid] traint.
6 [speler]: Naar mijn mening bereikt hij niet zijn volle potentieel als voetballer wanneer hij niet ook getraind wordt op [vaardigheid].
7 [speler]: Geloof me, het zou goed zijn om hem ook wat training te geven op het gebied van [vaardigheid] voordat het te laat is.
8 [speler]: Ik zeg niet dat hij niet profiteert van de huidige training, maar hou in je achterhoofd dat zijn echte talent ligt op het gebied van [vaardigheid].
9 [speler]: Hij heeft een behoorlijk talent op het gebied van [vaardigheid]. Hij ontwikkelt dit echter niet optimaal met de huidige training. Denk daar maar eens over na...

Ver verwijderd van vaardigheidspotentieel

Het huidige niveau is nog precies drie levels verwijderd van het potentieel van een speler.
Bij deze melding wordt het huidige niveau en het potentieel onthuld.

1 [speler]: Hij stort zich vol overgave op zijn ontwikkeling. Op dit moment werkt hij aan zijn vaardigheden op het gebied van [vaardigheid]. Ga daar lang mee door. Hij heeft er zeker aanleg voor.
2 [speler]: Oké, hij is nog geen ster. Maar hij heeft zeker potentieel op het gebied van [vaardigheid]. Train hem er langer dan een seizoen op; dat heeft ongetwijfeld effect.
3 [speler]: Hij is nu al wat beter in [vaardigheid], maar hij kan zich hierin absoluut nog verder ontwikkelen. Wanneer je hem hierop een seizoen of twee laat focussen, dan heeft dat zeker effect.

Redelijk verwijderd van vaardigheidspotentieel

Het huidige niveau is nog precies twee levels verwijderd van het potentieel van een speler.
Bij deze melding wordt het huidige niveau en het potentieel onthuld.

1 [speler]: Hij ontwikkeld zich goed op het gebied van [vaardigheid]. Train hem daarin nog ongeveer een seizoen door als primaire training en je zult een gestage vooruitgang zien.
2 [speler]: Hij ontwikkelt zich goed op het gebeid van [vaardigheid]. Geef hem nog een seizoen of zo, dan heeft hij in de jeugdopleiding zijn maximale niveau wel bereikt als je hem de primaire training blijft geven.
3 [speler]: Hij lijkt zich te ontwikkelen op het gebied van [vaardigheid]. Je zou hem hierin wellicht nog een seizoen -misschien wat korter of wat langer- kunnen doortrainen in de primaire training.

Vaardigheidspotentieel nadert

Het huidige niveau is nog precies één level verwijderd van het potentieel van een speler.
Bij deze melding wordt het huidige niveau en het potentieel onthuld.

1 [speler]: Niet iedereen kan de hemel bestormen. Hij wordt gestaag beter op het gebied van [vaardigheid], maar ik denk dat hij op dat gebied over een maandje wel uitgegroeid is als hij dit als primaire training blijft krijgen.
2 [speler]: Goed nieuws. Hij gaat vooruit op het gebied van [vaardigheid]. Geef hem nog een paar weekjes van deze primaire training en hij is er klaar voor.
3 [speler]: Het gaat goed met zijn [vaardigheid]- training. Ik denk dat hij al over een paar weken volledig getraind zal zijn als hij dit als primaire training houdt.

Vaardigheidspotentieel bereikt

Iedere wedstrijd wordt ten hoogste van één speler gemeld dat een gekozen training geen effect meer zal hebben op hem, omdat hij zijn potentieel bereikt heeft.
Indien meerdere spelers tegelijk hun potentieel bereiken wordt er willekeurig een speler verkozen waarbij dit gemeld wordt. De balk van de vaardigheid zal geel kleuren. Bij spelers waarvan het huidige niveau bekend is zal altijd de balk geel kleuren zodra deze uitgetraind is, ongeacht of dit gemeld werd.
Spelers die niet gemeld worden omwille van deze reden kunnen in een later stadium toch gemeld worden als dezelfde training opnieuw wordt gekozen.

1 [speler]: Ik denk dat de jeugdopleiding niet meer de beste plek voor hem is wanneer je kijkt naar zijn vaardigheid op het gebied van [vaardigheid].
2 [speler]: Ik ben er inmiddels zeker van dat hij in de jeugdopleiding niet meer kan leren op het gebied van [vaardigheid].
3 [speler]: Training op het gebied van [vaardigheid] zal geen effect meer op hem hebben.

Totaalpotentieel

Meest ongetraind totaalpotentieel

Soms geeft de trainer ook nog een tip welke speler het grootste verschil tussen het huidige niveau en het potentieel in alle vaardigheden heeft.
Of deze speler nu een goed talent is, is niet af te leiden uit deze melding.

1 [speler]: Laat je niet misleiden door wat hij op het veld liet zien deze week - ik denk nog steeds dat hij een van onze meestbelovende spelers is.
2 [speler]: Het is duidelijk dat hij in het verleden niet de juiste training heeft gehad en kan profiteren van de juiste aandacht.
3 [speler]: Probeer de juiste plek in het team te vinden voor hem. Dat joch heeft veel voetbal te bieden.
4 [speler]: Er zit volgens mij nog aardig wat talent verborgen in hem. Ik denk dat hij zich in het team kan verbeteren, maar het is nog niet te zeggen of hij een ster kan worden.
5 [speler]: Naar mijn mening heeft hij de mogelijkheden om aanzienlijk beter te worden. Hij heeft alleen iemand nodig die hem een kans geeft.
6 [speler]: Hij is nog onderontwikkeld, dus wellicht zou wat extra aandacht voor hem tijdens de training de moeite waard kunnen zijn.
7 [speler]: Geef hem nog niet op, baas. Ik weet zeker dat hij nog genoeg voetbal in zich heeft.
8 [speler]: Ik zeg niet dat hij het vandaag echt liet zien, maar in vergelijking met de andere jongens heeft hij zeker ruimte voor verbetering.
9 [speler]: Je kon aan zijn trainingssessies zien dat hij nog veel te leren heeft, maar wel potentie bezit.

Uitermate veel totaalpotentieel

Deze speler heeft - voor alle vaardigheden tezamen - een heel groot verschil tussen het huidige niveau en het potentieel.
Er zijn hierbij geen hints verborgen wat hij dan het beste zou kunnen trainen.

1 [speler]: Hij heeft veel training nodig wil hij uiteindelijk het maximale bereiken.
2 [speler]: Overall beschouwd? Hij heeft echt meer training nodig wil hij zijn potentieel volledig benutten.
3 [speler]: Geef hem niet op. Hij heeft nog zoveel te leren.
4 [speler]: Verwacht geen wonderen van hem. Hij kan zich verder ontwikkelen, maar hij heeft daar wel behoorlijk wat training voor nodig.
5 [speler]: Hij is nu misschien nog niet echt imponerend, maar overall beschouwd heeft hij voldoende capaciteiten om te leren.

Zeer veel ongetraind totaalpotentieel

Deze speler heeft - voor alle vaardigheden tezamen - een heel groot verschil tussen het huidige niveau en het potentieel.
Er zijn hierbij geen hints verborgen wat hij dan het beste zou kunnen trainen.

1 [speler]: Hij kan veel bereiken, maar dan moet je hem wel gedurende een aantal seizoenen gevarieerd trainen om resultaat te zien. Wellicht heb je daarvoor bij hem de tijd niet.
2 [speler]: Om eerlijk te zijn, weet ik niet of hij zijn potentieel wel volledig leert te benutten in de jeugdopleiding, hoe lang je hem ook traint.
3 [speler]: Hij heeft het in zich om zich seizoen na seizoen te verbeteren in de jeugdopleiding. Het is aan jou om te bepalen of hij dat waard is...

Veel ongetraind totaalpotentieel

Als je alle vaardigheden van deze speler optimaal wilt trainen, dan zul je hem nog ongeveer twee seizoenen moeten trainen.

1 [speler]: Hij benut zijn capaciteiten nog lang niet volledig. Zelfs met de juiste training heeft hij daar nog wel enkele seizoenen voor nodig.
2 [speler]: Hij heeft absoluut nog een aantal seizoenen in de jeugdopleiding nodig wil hij het maximale uit zijn kunnen halen.
3 [speler]: Hij moet nog lang, heel lang, in je jeugdopleiding blijven wil hij zijn ware potentieel tonen.

Nadert totaalpotentieel

Als je alle vaardigheden van deze speler optimaal wilt trainen, dan zul je hem nog ongeveer één seizoen moeten trainen.

1 [speler]: Geef hem de tijd. Hij kan zich sterk verbeteren dit seizoen en volgend seizoen, als je hem de juiste training geeft.
2 [speler]: Wil hij overall gezien echt alles eruit halen, dan heeft hij meer training nodig.
3 [speler]: Hij heeft zeker nog potentieel. Laat hem maar aan mij over, dan kan hij over een seizoen zijn top bereiken. Je moet dan alleen wel anders gaan trainen.
4 [speler]: Je zult zijn beste spel niet te zien krijgen totdat je hem minimaal een seizoen training geeft.

Nadert totaalpotentieel zeer.

Deze speler kun je - bij een gerichte training - binnen een seizoen overall bezien volledig uit laten trainen.

1 [speler]: Waardeer je hem? Laten we hem dan houden. Hij heeft nog wel wat vaardigheden die hij kan verbeteren in de jeugdopleiding.
2 [speler]: Hij kan nog wel wat leren, maar niet echt veel meer.
3 [speler]: Hij kan zich overall nog wel wat verbeteren, maar verwacht niks spectaculairs meer.

Uiterst dicht bij totaalpotentieel

Deze speler kan overall bezien bijna niets meer bijleren. Hij zal volledig uitgetraind zijn in beduidend minder dan één seizoen, mocht je besluiten hem gericht te trainen.

1 [speler]: Als je wilt dat hij zich verder gaat verbeteren, dan zal hij binnenkort met het eerste mee moeten gaan trainen.
2 [speler]: Hij lijkt de limiet te bereiken van wat we hem in de jeugdopleiding kunnen leren. Geef hem snel een kans in het eerste, of gooi hem eruit.
3 [speler]: Baas, ik denk niet dat wij hem in de jeugdopleiding nog veel kunnen leren

Eindpotentieel

Hoogste eindpotentieel

Het eindpotentieel is het totaal aan potentiële vaardigheden dat een speler zou kunnen bereiken. Deze melding wordt enkel gedaan voor één van je beste drie eindpotentiëlen.
Over het algemeen zal een dergelijke speler zeker tot je beste spelers behoren en is de kans groot dat het loont hem op te trainen.

1   [speler]: In vergelijking met zijn teamgenoten heeft hij een buitengewoon potentieel.
2   [speler]: Wellicht weet je het, wellicht ook niet, maar deze jongen is een van de beste die je jeugdopleiding kan opleveren.
3   [speler]: Wanneer we naar zowel zijn huidige vaardigheid als naar zijn potentieel kijken, dan is dit zeker een jongen die een prachtige toekomst te wachten staat.

Spelersprestatie

Bovenmatige spelersprestatie

De speler speelde beter dan hij zou moeten spelen volgens zijn huidige niveau. Zijn prestaties zaten dicht tegen zijn potentiële prestaties aan.
Wanneer het aantal sterren gelijk is aan het aantal sterren gedurende recente wedstrijden zal dit betekenen dat er weinig/geen verschil is tussen huidig niveau en potentieel niveau.

1 [speler]: Je hebt vast wel gezien dat hij deze week een uitzonderlijk goede wedstrijd speelde. Laten we hopen dat hij leert om structureel op dat niveau te presteren.
2 [speler]: Ik hoop dat je hem deze week hebt zien spelen. Hij leverde een van zijn beste prestaties tot dusver.
3 [speler]: De manier waarop hij alles gaf in onze laatste wedstrijd sprak me aan. Ik hoop dat binnenkort weer van 'm te zien.
4 [speler]: Het was geweldig om hem deze week in actie te zien. Hij gaf alles wat hij in zich had.
5 [speler]: Hij had een goede wedstrijd deze week. Vergeet niet dat hem te melden.
6 [speler]: In de wedstrijd van deze week speelde hij dicht bij zijn maximale kunnen. Heel goed gedaan!
7 [speler]: Hij speelde een prachtige wedstrijd deze week. Hij vocht harder dan al onze andere spelers.
8 [speler]:  Hij had een bevlogen wedstrijd deze week. Ik heb hem nog nooit zo goed zien spelen.
9 [speler]: Zag je hem in de wedstrijd van deze week? Gezien zijn vaardigheden, deed hij het prima.

Karakter

Redelijk of goed leiderschap

1 [speler]: Dit is een jongen waar ik het eerst mee ga praten om mijn ideeën aan het team over te brengen.
2 [speler]: Na een slechte wedstrijd is hij de eerste die zich over de teleurstelling heen zet en begint te praten over de volgende wedstrijd.
3 [speler]: Het is nog maar een jochie, maar op het veld is hij bijzonder aanwezig. De andere jongens kijken tegen hem op.
4 [speler]: Als de andere jongens niet weten hoe ze ergens over moeten denken, vragen ze om zijn mening.

Temperamentvol

1 [speler]: Hij gaat voorop in de strijd: op het veld en daarbuiten. Dat kan hem nog problemen gaan geven...
2 [speler]: Ik begrijp hem niet. Hij staat altijd vooraan om een ruzie uit te lokken!
3 [speler]: Hij is een van die spelers die vechtlust toevoegt aan het team, maar soms overdrijft hij het.
4 [speler]: We moesten hem alweer uit een vechtpartij sleuren deze week. Dat joch leert het nooit!

Rustig

1 [speler]: Hij heeft andere kwaliteiten, maar soms zou ik willen dat hij wat meer emotioneel betrokken was bij wat er gebeurde op het veld.
2 [speler]: Er zijn mensen met een kort lontje, maar dit joch heeft juist een heel lang lontje. Hij is eigenlijk nooit betrokken bij een vechtpartij.
3 [speler]: Hij lijkt wel een Boeddha, zo kalm en vreedzaam als hij is.
4 [speler]: Dit is echt een prima kerel. Hij geeft ons nooit problemen in de training en hij is nog goed voor zijn moeder ook.

Berucht

1 [speler]: Hij was te laat op de training en toen loog hij over de reden. Hou dat in je achterhoofd, coach.
2 [speler]: Hij heeft veel goede kwaliteiten, maar de betrouwbaarheid hoort daar niet bij. Dat heeft hij misschien van zijn vader.
3 [speler]: Het heeft ons in het verleden weliswaar een paar doelpunten opgeleverd, maar je moet toch even met hem praten over zijn voetbalnormen. Hij valt namelijk wel erg makkelijk.
4 [speler]: Het is een schat van een jongen, maar hij speelt het spel niet eerlijk. Dat zou later nog wel eens problemen kunnen opleveren...

Rechtvaardig

1 [speler]: Dit is een rechtschapen vent. Ik mag hem
2 [speler]: In de wedstrijd van deze week gaf hij een overtreding toe die de scheidsrechter niet gezien had. Dat is wellicht overdreven, maar het is goed om te zien dat sommige jongeren normen en waarden serieus nemen.
3 [speler]: Je kunt er altijd op vertrouwen dat hij zijn eerlijke mening geeft over het vertoonde spel. Dat is waardevol, denk ik.
4 [speler]: Je zult hem nooit een 'schwalbe' zien maken op het veld. Dat moet je dat joch nageven!

Specialiteiten

Koppen

1 [speler]: Met hem hebben we iemand in de selectie bij wie het koppen aangeboren lijkt te zijn.
2 [speler]: Mooi om te zien hoe sterk hij in de lucht is.
3 [speler]: Hij heeft een goed hoofd op zijn schouders. En dat zeg ik niet omdat hij zo slim is.

Snel

1 [speler]: Zulke korte beentjes en dan zo'n snelheid. Het lijkt de Roadrunner wel!
2 [speler]: Laten we hopen dat hij een manier vindt om die snelheid van hem goed in het veld te gebruiken.
3 [speler]: Hij is een van de snelsten die we hebben - hij staat ook altijd vooraan als er iets lekkers wordt uitgedeeld!

Technisch

1 [speler]: Hij lijkt wel verliefd op de bal. Ik vind dat prachtig om te zien.
2 [speler]: Voor zo'n jonge knaap heeft hij een geweldige techniek.
3 [speler]: Hij heeft de bal aan een touwtje, geloof mij maar.

Onvoorspelbaar

1 [speler]: Hij is nogal onvoorspelbaar. Daardoor valt hij op.
2 [speler]: Dit is zo'n atypische speler. Soms is dat goed, soms juist levensgevaarlijk.
3 [speler]: Dit is zo'n speler die uit het niets een kans weet te creëren.

Krachtig

1 [speler]: Ik zou me niet graag tussen hem en de bal bevinden. Dat joch gaat dwars door je heen.
2 [speler]: Wat een prachtig exemplaar is dat. Hij heeft een mooie, fysieke stijl van spelen.
3 [speler]: Wat een grote kerel is dat al. Helaas is hij niet altijd even snel.

Snel herstel

1 [speler]: We noemen hem ook wel 'Harry Potter'. Het lijkt wel magie zo snel als zijn blessures genezen.
2 [speler]: Het is een medisch wonder. Ongelooflijk hoe snel hij geneest van een blessure.
3 [speler]: Doktoren zijn voor hem bijna niet nodig. Hij is genezen voor je het weet.