Onderzoeken | English version

Leeftijd vs. blessures

Informatie

  • Tijdstip: Van 2 juli 2009 tot 14 september 2009
  • Doel: Bepalen of er een verband is tussen de leeftijd van de speler en de blessuregevoeligheid van die speler.
  • Werkwijze: Wedstrijden overlopen en de leeftijd van alle spelers die geblesseerd raakten bijhouden.
  • Status: Afgelopen
  • Noot: Dank aan Badeendje (UserId=9033264) en HT-Josef (UserId=7519920) voor de hulp.

Voorbereiding

Vooraleer dit onderzoek van start kon gaan moest eerst bepaald worden hoeveel spelers een bepaalde leeftijd hadden. Aangezien er sowieso meer 20-jarigen dan 45-jarigen waren, was het logisch dat er ook meer blessures voor 20-jarigen zouden zijn. Dit zou dus onbetrouwbare resultaten opleveren. HT-Josef was echter bereid te helpen en bezorgde een lijst met de correcte verdeling.

Het aantal spelers met een bepaalde leeftijd.

Met behulp van deze gegevens kon het Excel-document worden aangemaakt. Alle formules werden ingevoegd zodat enkel het aantal spelers met een bepaalde leeftijd moest worden toegevoegd.
Hierna begon het echte werk. Binnen een tijdspanne van zo'n 2 maanden werden zowel beker- als competitiewedstrijden overlopen en iedere blessure werd toegevoegd in het document.

Resultaten

Uiteindelijk werden er ongeveer 2500 wedstrijden overlopen wat ons zo'n 1200 blessures opleverde. Om te vermijden dat de resultaten beïnvloed worden door de extremen (<20 jaar, >32 jaar) worden die extremen weggelaten. Het resultaat is te zien in onderstaande grafiek:

De roze lijn is het absolute aantal blessures binnen die leeftijd. De zwarte lijn is het relatieve aantal blessures (ten opzichte van het totale aantal spelers van die leeftijd)

Vaststellingen

  • Het verschil tussen de twee uitersten bedraagt slechts 1 op 100.000
  • Dit verschil is veel te klein om te kunnen zeggen dat de leeftijd invloed heeft op de blessuregevoeligheid van een speler.