Spelers | English version

Blessures

Een speler die een wedstrijd speelt kan geblesseerd raken. Dit verschijnt dan in het wedstrijdverslag. Er kunnen dan twee dingen gebeuren:

 1. De speler kan doorspelen en heeft een pleister.
 2. De speler moet het veld verlaten. Indien er een vervanger is ingesteld, zal die zijn plaats innemen. De geblesseerde speler zal na de wedstrijd minimaal 1 week en maximaal 4 weken geblesseerd zijn.

Als een speler kan doorspelen, kan hij in dezelfde wedstrijd nog een keer geblesseerd raken.

Exacte blessure

Blessures zijn niet altijd even zwaar. Als manager zie je de blessures staan als een pleister of als een cijfer van 1 tot 9. Je weet echter niet hoe zwaar de blessure achter de komma is. Zo is een pleister een blessure tussen 0 en 1 weken. Je kunt op deze manier bepalen hoe zwaar de blessure is:

 • Tijdens de wedstrijd:

  De blessurezin verraadt al hoelang een speler ongeveer geblesseerd zal zijn. Dit is omdat elke Event Key, de code die bij een zin hoort, een specifieke gebeurtenis voorstelt. Je kunt hieruit echter nooit de exacte duur afleiden, er zijn alleen maxima, minima en gemiddelden bekend. De blessurezinnen met bijbehorende tijdsduur zijn hier te vinden.
 • Vlak na de wedstrijd:

  De blessure wordt aangegeven op de spelerspagina, maar de TSI wordt pas bijgewerkt tijdens de eerstvolgende dagelijkse update.
 • De dag na de wedstrijd:

  De blessure kan exact achterhaald worden, het is namelijk bekend dat een blessure van 1 week zorgt voor een TSI-daling van 10%. Hiervoor moet je dus wel weten wat de TSI van de speler was op het moment van de blessure. Indien je de TSI van voor de blessure niet weet kan je altijd kijken op de "geschiedenis prestaties" pagina van een speler. Bij "status" word de TSI zichtbaar.
  Let op, als een speler een (onzichtbare) vaardigheidsdaling heeft dan zit in de TSI update van maandag NIET de TSI verandering van de blessure.

Een speler met een blessure ziet er als volgt uit:

Zoals te zien heeft deze speler een blessure van 4 weken en is zijn TSI van 13 930 naar 8 000 gedaald. De blessure, op basis van TSI, is 4,26 weken.

Herstelperiode

Hoelang een blessure uiteindelijk duurt is - naast de exacte blessure - afhankelijk van deze factoren:

 • Leeftijd:

  De leeftijd van een speler bepaalt hoe snel hij kan genezen. Hoe jonger de speler, hoe sneller hij zal herstellen van zijn blessure. Vanaf 42 jaar is een speler zelfs te oud om ooit nog te genezen. Een blessure zal dan niet meer afnemen, maar oplopen tot 9 en daar eeuwig blijven staan.
 • Het niveau van je arts:

  Hoe hoger het niveau van arts je in dienst hebt, hoe sneller een speler zal genezen. Een hoger niveau arts zal meer loon vragen, bekijk daarom altijd goed hoe belangrijk de speler is en hoeveel geld je daaraan wilt besteden. Kijk daarbij ook of de dokters wel effectief genoeg zijn. Als je een speler pas over 2 weken nodig hebt, heeft het niet altijd zin deze binnen een week op te lappen.

Training

Blessures doen er niet toe als het gaat om training: een geblesseerde speler zal dus training krijgen voor het aantal minuten die hij op een trainingspositie heeft gespeeld. De blessure kan er dus wel voor zorgen dat de geblesseerde speler niet maximaal traint.
Ook de vervanger krijgt training voor het aantal minuten die hij die week op een trainingspositie heeft gespeeld.

Speelklaar

De grote vraag is altijd "Wanneer kan een speler weer spelen?". We kunnen de spelers onderverdelen in 3 groepen:

 • Gezonde spelers

  Er is geen enkele beperking om een gezonde speler te laten spelen.
  Het enige nadeel dat er kan zijn is dat de speler een tijd niet heeft kunnen spelen door een blessure en uit vorm is geraakt. Dit kan echter ook voorvallen bij een speler die de hele tijd gezond is geweest en gespeeld heeft.
 • Spelers met een pleister

  Een speler met een pleister kan ook opgesteld worden. Hier zitten wel nadelen aan:
  • Een speler met een pleister is tot 10% geblesseerd. Dit houdt in dat hij tot 10% minder zal presteren dan normaal.
  • Als een speler met een pleister geblesseerd raakt, heeft hij een grotere kans op een langdurige blessure. Daarnaast wordt de oude blessure erbij opgeteld.
  Wat niet waar is, maar toch vaak wordt beweerd, is dat een speler met een pleister een grotere kans heeft om geblesseerd te raken. Een speler met een pleister heeft dus GEEN grotere kans om geblesseerd te raken.
 • Spelers met een blessure van 1 of hoger

  Een speler die een blessure heeft van 1 of hoger kan NIET spelen. In het opstellingsformulier zal de naam van de speler rood gekleurd staan. Als je zo'n speler toch opstelt zal hij direct vervangen worden door een van de wisselspelers, als deze ingesteld staan. Zo niet, dan wordt de speler toch van het veld gehaald en speel je met een man minder.

Zoals op de onderstaande afbeelding te zien is, zal bij een speler met een pleister altijd vermeld staan dat deze wel kan spelen.

Miraculeuze genezing

Een speler van een "bot"-team die geblesseerd geraakt, zal meteen na de wedstrijd genezen zijn. Spelers van bot-teams kunnen al vrij oud zijn, en hiermee wordt vermeden dat "bot"-teams forfait moeten geven door een grote hoeveelheid blessures.

Daarnaast is er ook een mogelijkheid om een speler van je eigen team in één klik volledig te genezen. Dit kun je doen door hem trainer te maken. De speler moet daarvoor minimaal 1 seizoen (16 weken) in de ploeg zitten en minimaal zwak ervaring hebben. Uiteraard kan een speler maar eenmaal in zijn carrière trainer worden.
Let op: de oude trainer zal uit zijn functie ontheven worden. Doe dit dus niet als je hem nog nodig hebt!

Blessures vermijden

Het is niet mogelijk om blessures helemaal te vermijden, maar je kunt wel het risico op blessures beperken:

 • Het niveau van je assistenten beïnvloedt het blessurerisico.
 • De arts verkleint het risico op blessures (niet de duur van de blessures!).
 • Een lagere trainingsintensiteit zal ervoor zorgen dat je minder blessures krijgt.
 • Kies je oefenwedstrijden zorgvuldig. In oefenwedstrijden spelen namelijk dikwijls minder ervaren spelers, waardoor de kans op een kaart wegens agressie groter is, hetgeen uiteindelijk ook de kansen op agressiviteitsblessures verhoogt.
 • Positioneer je spelers zorgvuldig. Door agressieve(re) spelers tegenover elkaar te plaatsen verklein je de kansen op een kaart wegens agressie, hetgeen ook een positief effect zal hebben op het aantal agressiviteitsblessures.
 • Selecteer agressievere spelers. Agressievere spelers verkleinen de kans dat je tegenstander een kaart wegens agressie pakt, waardoor je minder agressiviteitsblessures zult krijgen (vraag is echter of dit opweegt tegen het aantal schorsingen).

Meer over het verschil tussen agressiviteits- en trainingsblessures vind je hier.

Oudere spelers zijn, volgens ons eigen onderzoek, overigens niet blessuregevoeliger. Al heeft de leeftijd wel een invloed op de herstelperiode, zoals we eerder schreven.

Tool

Om te berekenen hoe lang een speler geblesseerd zal zijn of om te weten te komen hoeveel dokters je nodig hebt om een speler op tijd fit te krijgen, kan je deze tool gebruiken.