Spelers | English version

Conditie

Net als in het voetbal hebben ook de Hattrickspelers conditie nodig. Deze conditievereiste simuleert Hattrick door de spelers slechts gedeeltelijk gebruik te laten maken van hun vaardigheden. Op basis van het aantal reeds verstreken minuten in de wedstrijd en de hoogte van de conditie zal worden bepaald hoe optimaal de speler op dat moment van de wedstrijd zijn vaardigheden gebruikt.

De conditie van een speler is, zoals op de afbeelding te zien, te vinden bij de algemene gegevens van een speler. Deze speler heeft dus formidabel conditie.

Individuele prestatie

De voornaamste invloed van de conditie is in hoeverre een speler gebruik maakt van zijn vaardigheden. Zoals hier te vinden is, wordt daar in het algemeen de volgende formule voor gebruikt voor het bepalen van de uiteindelijke wedstrijdratings:

( ( [conditie] + 6 ) / 14 ) ^ 0,6
Gebruik hierbij de juiste waardes!
Bron: Flattermann

Zoals je uit de formule kunt opmaken geeft deze slechts een indruk van het gemiddelde conditieverval over de wedstrijd bezien. Er zijn nog geen pogingen bekend om de grootte van het conditieverval per minuut te benaderen.

Er is echter wel een poging gedaan het conditieverval van een gemiddelde speler te benaderen, zie de grafiek rechts.
Dat verval is bepaald aan de hand van het gemiddelde verval van de pressieratings in iedere minuut.
De volgende zaken kunnen de meerwaarde van deze grafiek in de weg staan:

  • Door de wijze van dataverzameling is het niet nader te definiëren wat de conditie van de gemiddelde speler is.
  • Bepaalde datapunten kunnen vervuild zijn door een lage frequentie, aangezien dat is bekeken per minuut.
  • Doordat er pressie werd gespeeld was er sowieso al een sterker conditieverval.

Dat neemt niet weg dat het desondanks een indicatie kan geven over de invloed van conditie per minuut, vandaar dat we deze grafiek toch willen delen met je. Gebruik hem echter verstandig!

Bron: ivanff

Bovendien kun je ook de sterrenwaardering van een speler gebruiken om een indruk te krijgen van zijn conditieverval, meer daarover vind je daarover bij de sterren.

Bij een formidabele conditie blijkt er volgens de sterrenwaarderingen geheel geen conditieverval op te treden.

Posities

Voordat conditie van belang werd voor alle spelers, heeft HT-Tjecken uitspraken gedaan over verschillen in het conditieverval per positie. Op zich is dit natuurlijk ook niet vreemd, want een Van der Sar zal toch over heel wat minder conditie beschikken dan een Kuyt, terwijl we er toch van uit kunnen gaan dat de prestaties van beiden niet zullen leiden onder vermoeidheid naarmate de wedstrijd vordert.

Helaas is er niets bekend over de relatieve verschillen per positie. We mogen er echter rustig van uit gaan dat keepersvaardigheden het minste zullen lijden onder conditieverval en positiespelvaardigheden het meest. De rest zit daar vermoedelijk tussenin.

Conditietraining

Het trainen van de conditie is een onderdeel van alle trainingen. Meer hierover vind je bij conditietraining.

Vermoeidheidsevents

Naast het feit dat de ratings worden beïnvloed door conditie, is er ook nog een directer effect op de scoringsmogelijkheden. Een vermoeide speler (verdediger of middenvelder) kan namelijk een special event veroorzaken in de tweede helft door diens lage conditie, waaruit de tegenstander kan scoren. Omdat een percentage van iedere training bestaat uit conditietraining, is de conditiehoogte van de gemiddelde speler echter aanzienlijk toegenomen. Vermoeidheidsevents zijn dan ook de meest zeldzame special events geworden.