Spelers | English version

Vaardigheden

De vaardigheden van een speler zijn de basis van wat hij kan. Al heeft een speler nog zo'n mooie vorm of conditie, zonder fatsoenlijke vaardigheden heeft hij daar niks aan. In Hattrick zijn er 7 vaardigheden die bepalen of een speler iets kan. De vaardigheden en hun niveau zijn op de spelerpagina te vinden onder de kop "Huidige vaardigheden".

De beste vaardigheden van deze speler zijn, zoals in de afbeelding te zien, scoren en spelhervatting. Beiden zijn uitmuntend. De blokken geven aan hoever de speler is, uitmuntend is dus 10 van de 20 stappen.

De vaardigheden keepen, verdedigen, positiespel en scoren worden gezien als de hoofdvaardigheden. Dit omdat keepen voor keepers, verdedigen voor verdedigers, positiespel voor middenvelders en scoren voor spitsen de belangrijkste vaardigheden zijn. De positie van spelers op het veld wordt dan ook voornamelijk door deze hoofdvaardigheden bepaald.

Vleugelspel hoort aan de ene kant bij de hoofdvaardigheden maar valt er ook vaak weer buiten. Voor vleugelspelers is vleugelspel zeker van belang, maar het positiespel en (iets minder) het passen telt voor deze ook zo zwaar mee dat het vleugelspel een ondergeschikte positie krijgt.

De vaardigheden passen en spelhervatting zijn “luxe” op een speler en worden daarom ook wel nevenvaardigheden genoemd. Maar ook andere tweede vaardigheden (zoals positiespel op een verdediger en verdedigen op een centrale middenvelder) worden nevenvaardigheden genoemd. Spelers met meerdere vaardigheden worden ook wel multiskill genoemd.

Niveau

Om te kunnen presteren hebben spelers enig niveau nodig. Hoe goed een speler moet zijn, hangt af van de divisie waarin je speelt. Een landelijke voetbalclub stelt meer eisen aan zijn spelers dan de plaatselijke amateurclub.

Hoofdvaardigheid

Beginnende teams zullen het moeten doen met spelers die maximaal matig tot goed op hun beste vaardigheden hebben. Het aankopen van niet-trainees heeft als doel je team te verbeteren. Hoofdvaardigheden zullen bij aankoop dan ook steeds hoger uitgekozen worden. Eerst zal het om goed, uitstekend of formidabele vaardigheden gaan, maar op het hoogste niveau kan dit oplopen naar goddelijk.

Nevenvaardigheden / meerdere vaardigheden

Spelers kunnen op het veld meerdere vaardigheden benutten. Als je als beginnend team de principes rondom de hoofdvaardigheden snapt, kun je proberen de posities beter in te vullen door rekening te houden met de nevenvaardigheden. Bij nevenvaardigheden wordt er algemeen vanuit gegaan dat ze pas vanaf matig duidelijk effect hebben. Voor minder dan dat is het (vaak) niet de moeite waard ze erop te selecteren, laat staan ze op deze basis te kopen. Hoe hoger je komt, hoe belangrijker de nevenvaardigheden worden. De nevenvaardigheden kunnen daarom ook meestijgen tot aan het niveau van de hoofdvaardigheden. Over het algemeen wordt aangenomen dat nevenvaardigheden pas interessant worden als je tegen je denkbeeldige loongrens aan zit, omdat je anders dikwijls te veel transferkosten betaalt voor te weinig extra ratings.

Trainees

Het idee van een trainee is dat deze getraind wordt om zo (zoveel mogelijk) geld op te leveren. Trainees worden (vaak) onder het niveau van het team ingekocht en worden opgetraind tot een niveau boven het team. Aangezien beginners al starten met redelijke spelers, heeft het geen zin trainees op hun hoofdvaardigheid onder dit niveau te trainen. Het niveau waarop de speler uiteindelijk het beste verkocht wordt hangt mede af van de leeftijd en de prijs die er op dat moment voor te krijgen is. Doordat er relatief veel spelers met redelijk of goed uit de jeugd komen is het, voor een hoofdvaardigheid, niet de moeite waard spelers lager dan dit in te kopen. De tijd die het kost om een speler tot redelijk of goed te trainen is dan ook verspilde moeite.

De vaardigheden

Zoals eerder aangegeven heeft een speler 7 vaardigheden die op een plek in de wedstrijd tot uiting kunnen komen. Hieronder een (beknopte) uitleg waartoe de vaardigheden van een speler dienen. In de handleiding Posities is per positie te vinden wat een speler nodig heeft.

Naast de ratings hebben bepaalde vaardigheden ook een plek in het krijgen en benutten van speciale gebeurtenissen. Hierover alles in de handleiding Specialiteiten.

Keepen

Het keepen van een speler is enkel belangrijk voor de keepers. Het bepaalt voor een groot deel de sterkte van de keeper en werkt zo mee aan de verdedigingsratings.

Verdedigen

De vaardigheid verdedigen is de belangrijkste vaardigheid voor verdedigers, zowel de centrale als de vleugelverdedigers. Hiermee zorgen ze voor de verdedigingsratings in je team. Een keeper maakt ook gebruik van zijn verdedigen. 2.2 niveau's verdedigen staat gelijk aan 1 niveau keepen. Hiermee draagt de keeper bij aan de verdedigingsratings. Middenvelders en vleugelspelers dragen met hun verdedigen ook bij aan de verdedigingsratings.

Positiespel

Positiespel is de vaardigheid die de kracht van het middenveld bepaalt. Centrale middenvelders maken hier dan ook volop gebruik van. Voor vleugelspelers, met name als ze naar het midden zijn ingesteld, telt het positiespel ook (in mindere mate) mee voor het middenveld. Verdedigers en verdedigende spitsen zullen met hun positiespel (licht) bijdragen aan de middenveldratings.

Vleugelspel

Vleugelspel is, zoals de naam al suggereert, belangrijk voor de vleugelspelers. Vleugelspelers dragen met hun vleugelspel bij aan de vleugelaanval van een team. Een aanvaller met vleugelspel zal (met name als deze naar de vleugel ingesteld is) met zijn vleugelspel ook bijdragen aan de vleugelaanval. Vleugelverdedigers zullen dit met hun vleugelspel ook in beperkte mate doen.

Passen

Het passen van een speler is, zoals eerder gezegd, een nevenvaardigheid. Aan alleen passen heeft een speler (vrijwel) niets. Dit komt doordat het passen minder bijdraagt aan de ratings dan een hoofdvaardigheid zal doen. Dit betekent niet dat passen niet nuttig is.

Het passen van een aanvaller draagt bij aan de aanvalsratings. Het nut valt te vergelijken met 1/3e van wat scoren bijdraagt aan de aanvalsratings. Een verdedigende technische aanvaller krijgt een bonus op zijn passen waardoor het zwaarder meetelt.  Middenvelders en vleugelspelers dragen met hun passen bij aan de aanvalsratings.

Naast de ratings telt het passen van spelers ook voor de tactiekvaardigheid.

Voor de tactieken vleugelaanval en centrumaanval zorgt het passen van alle spelers voor de tactiekvaardigheid. Voor de tactiek counteraanval zorgt het passen (samen met het verdedigen) van de verdedigers voor de tactiekvaardigheid. Bij counteraanval telt het passen 2x zo zwaar als het verdedigen van de spelers.

Scoren

Het scoren van een aanvaller is de basis voor de centrale aanvalsratings. Daarnaast zal het ook bijdragen aan de vleugelaanvalsratings. Ratingsgewijs maken spitsen ook als enigen gebruik van hun scorenvaardigheden.

Spelhervatting

Het spelhervattingsniveau van een speler wordt voornamelijk benut als deze de spelhervatter is. Dit bepaalt (ten opzichte van voornamelijk de keepersvaardigheid van de keeper) voor een groot gedeelte de kans of een directe spelhervatting gescoord kan worden. De spelhervattingsvaardigheden van alle spelers tellen mee als het gaat om de indirecte spelhervattingen. Dit valt af te lezen in de ratings voor indirecte vrije trappen. Voor de keeper telt de spelhervatting hierbij zwaar voor de verdediging in de indirecte vrij trappen. Tevens is de spelhervattingsvaardigheid van de keeper -na diens keepersvaardigheden- de voornaamste vaardigheid voor het stoppen van directe spelhervattingen.

Voor de tactiek afstandsschoten telt de spelhervatting van alle spelers mee, net zoals bij de indirecte vrije trappen.

Stijgen van vaardigheden

Een speler wordt geboren met een aantal vaardigheden. Om deze te laten stijgen moet een speler getraind worden. Hoe snel een speler traint hangt af van de volgende factoren:

 • De trainingsvorm.
 • De positie van de speler in combinatie met het aantal speelminuten.
 • Het huidige niveau van de vaardigheid waarop getraind wordt.
 • De leeftijd van de speler.
 • De trainersvaardigheid van de trainer.
 • De trainingsintensiteit.
 • Het niveau van de assistenten.
 • Het percentage conditietraining.

De exacte werking van de invloeden valt in het onderdeel training te lezen.

Afname in vaardigheden

Elke maandag zullen oudere spelers een heel klein beetje van hun vaardigheden verliezen. De grootte van de afname is vrij voorspelbaar.

De grootte van de afname is afhankelijk van de volgende 3 factoren:

 • Zijn leeftijd: hoe ouder een speler, hoe groter de daling.
 • De hoogte van de vaardigheid: hoe hoger de vaardigheid, hoe groter de daling.
 • Welke vaardigheid het betreft: zo zal keepen bijvoorbeeld minder snel dalen dan scoren.

Zolang een speler 26 jaar of jonger is en zijn vaardigheiden niet héél hoog zijn, zullen zijn vaardigheden niet dalen. Als een speler echter héél hoog zit in een vaardigheid kan hij al op zeer jonge leeftijd beginnen dalen.

Naar de grootte van de dalingen is er onderzoek gedaan door Schum. Resultaten van dat onderzoek kan je hier vinden. Dit onderzoek was vooral gericht op spelers met heel hoge vaardigheden.

Binnen HAG is er dan een onderzoek gedaan naar de daling van het scoren bij spelers met wat lagere vaardigheid.
Het resultaat was dat voor spelers met minstens uitmuntend scoren (spelers met lager scoren zijn niet onderzocht) het tot een bepaald niveau niet echt uit maakt hoe hoog hun vaardigheid precies is, de grootte van de daling bleef zo goed als constant.
De grootte van de daling zat ook behoorlijk in de buurt van de resultaten van het onderzoek van Schum.

De resultaten van het onderzoek van Schum ogen dus ook redelijk betrouwbaar voor de lagere niveaus. Al zullen ze geen exacte voorspelling geven, lijken ze wel een goede indicatie te zijn.

Vaardigheden daling voorspellen

Manager Aggo85 heeft een tool ontwikkeld om te voorspellen wanneer vaardigheden van spelers zullen dalen. Om deze tool goed te gebruiken is het van belang de "bijstatsopruimer" op de site te gebruiken.

Exacte vaardigheid

De vaardigheden zoals we ze zien in HT zijn slechts afrondingen. Toch wordt er door HT altijd gerekend met de exacte vaardigheden, dus met de getallen achter de komma. Zo is de vaardigheid goed in werkelijkheid 6 tot 6,99. Om de kwaliteit van de spelers zo goed mogelijk in te schatten, kan het bepalen van de exacte vaardigheid nut hebben.

Schatting exacte vaardigheid

Het bepalen van de exacte vaardigheid kan op een aantal manieren worden gedaan.

Op basis van training

De meest nauwkeurige manier is bijhouden wanneer de spelers zichtbaar zijn gestegen in een vaardigheid. Door erbij te nemen hoeveel training een speler nadien heeft gehad en wat er nodig is om zichtbaar een niveau te stijgen, kun je een indicatie krijgen hoe hoog de speler nu zit in zijn vaardigheid. Verschillende hulpprogramma’s kunnen deze taak overnemen.

Op basis van TSI

TSI is een getal wat wordt gebaseerd aan de hand van de vorm, conditie en vaardigheden van een speler. Als een vaardigheid, ook achter de komma, stijgt dan zal de TSI ook stijgen. Hoe hoger de vaardigheid hoe exponentieel meer deze zal bijdragen aan de TSI. Doordat de bijdrage aan de TSI van de vaardigheden exponentieel gaat is de bijdrage van vaardigheden onder matig te verwaarlozen. Hierdoor is elke stijging in de TSI toe te kennen aan de hoogste vaardigheid van een speler. Daardoor valt hiermee een voorspelling te geven van de exacte vaardigheid. Het verhaal gaat niet meer op als een speler meerdere hoge vaardigheden heeft, een voorspelling wordt dan namelijk steeds onnauwkeuriger.

Op basis van loon

Het loon van een speler wordt puur gebaseerd op de vaardigheden op het moment van verjaren. Ook voor het loon geldt dat een vaardigheid die boven de rest uitsteekt hiermee te indiceren valt. Deze voorspelling wordt dus ook onnauwkeuriger als een speler meerdere hoge vaardigheden heeft. Daarnaast wordt het loon maar een maal per seizoen bepaald. Wordt een speler nadien getraind dan zal dit niet meegenomen worden in het loon, dus ook niet in een voorspelling.

Vaardigheid veldspelers bepalen

Een hulpprogramma kan uitkomst bieden bij het bepalen van de exacte vaardigheden. Een categorie hulpprogramma’s zijn degene die op basis van training een voorspelling geven. Deze zijn het meest nauwkeurig. Helaas zijn deze niet altijd te gebruiken, bijvoorbeeld bij een speler die nog geen pop bij je heeft gehad of nog op de transferlijst staat. Voor deze spelers kan een programma gebruikt worden wat op basis van TSI en/of loon een voorspelling geeft. Een zo'n programma is PsicoTSI, meer uitleg hierover vind je hier.

Keepervaardigheid bepalen

Zodra de keepervaardigheid de hoogste vaardigheid van een speler is, wordt er een andere TSI formule gebruikt. De TSI bestaat dan slechts uit de keepervaardigheid en de vorm van de keeper. Hierdoor valt door de TSI en vorm van de keeper tegen over elkaar uit te zetten vrij nauwkeurig te achterhalen wat de exacte vaardigheid van de keeper is.
Om de keepervaardigheid eenvoudig te berekenen, kun je deze tool gebruiken.

Vaardigheden in cijfers

Onderzoek heeft uitgewezen dat de vaardigheden in cijfers als volgt uitgedrukt worden. We gaan er vanuit dat het niveau goed alles is van 6 tot 6,99. Veel tools en mensen gaan er echter vanuit dat goed alles is van 7 tot 7,99. Houd hier wel rekening mee als je een tool buiten onze site bekijkt.

Niveau Begin Einde
niet-bestaand 0,000 0,001
rampzalig 0,001 0,99
waardeloos 1 1,99
slecht 2 2,99
zwak 3 3,99
matig 4 4,99
redelijk 5 5,99
goed 6 6,99
uitstekend 7 7,99
formidabel 8 8,99
uitmuntend 9 9,99
briljant 10 10,99
wonderbaarlijk 11 11,99
wereldklasse 12 12,99
bovennatuurlijk 13 13,99
reusachtig 14 14,99
buitenaards 15 15,99
mythisch 16 16,99
magisch 17 17,99
utopisch 18 18,99
goddelijk 19 ……