Training | English version

Algemene beschouwing

Letop, alle informatie rondom de trainingssnelheden zijn nog de oude gegevens.

Training is in Hattrick een wezenlijk onderdeel van het spel. Spelers trainen zorgt voor betere prestaties op het veld en kan ook zorgen voor inkomsten uit transfers.

Trainen lijkt soms zeer eenvoudig maar er zit nog best veel achter.
Elke trainingsvorm zit anders in elkaar en heeft zijn eigen voor- en nadelen. Daarnaast zijn er ook nog algemene zaken waar je rekening mee moet houden, die worden hieronder behandeld.

Waardoor wordt de trainingssnelheid bepaald?

De trainingssnelheid wordt bepaald door de volgende zaken:

De trainersvaardigheid van de trainer

Voor elk niveau dat de trainersvaardigheid van de trainer lager is zal het trainen langer duren per niveau getrainde vaardigheid.

trainers-vaardigheid snelheid
rampzalig 62%
waardeloos 66%
slecht 70%
zwak 75%
matig 81%
redelijk 87%
goed 95%
uitstekend 100%

De invloed van de trainersvaardigheid wordt over het algemeen met de volgende vermenigvuldigingsfactor omschreven:

1 + 0,0910 * (6-[trainersvaardigheid])
Waarbij [trainersvaardigheid] afgerond naar beneden wordt, uitgezonderd uitstekend (dan is het 6,5).

Bron: Flattermann

Ervan uitgaande dat een uitstekend trainer op 100% trainingssnelheid presteert, zie je hier rechts een tabel die de afname in trainingssnelheid weergeeft. Deze tabel is gebaseerd op bovenstaande formule.

Het niveau van je assistenten

Assistent
coach
Training
speed
0 100,0 %
Level 0 109,0 %
Level 1 112,2 %
Level 2 115,4 %
Level 3 118,6 %
Level 4 121,8 %
Level 5 125,0 %
Level 6 128,2 %
Level 7 131,4 %
Level 8 134,6 %
Level 9 137,8 %
Level 10 141,0 %
10 143,0 %
Level 11 144,2 %
Level 12 147,4 %
Level 13 150,6 %
Level 14 153,8 %
Level 15 157,0 %

De trainingsbonus van de assistent-trainers is een vermenigvuldigingsfactor die werkt op je bestaande trainingsefficiëntie. Deze trainingsefficiëntie wordt bepaald door de vaardigheid van je hoofdtrainer, je gekozen trainingsintensiteit en het aandeel conditietraining.

Om een idee te krijgen van de trainingssnelheid in het nieuwe systeem kan je in bijhorende tabel kijken. De vergelijking met het oude systeem wordt alleen gemaakt bij 0 en 10 assistent-trainers, omdat dit de enige bekende waarden zijn van dit oude systeem. De waarden van het oude systeem worden in bijhorende tabel aangeduid met slechts een getal (bijvoorbeeld '10'), terwijl de waarden van het nieuwe systeem worden aangeduid met bijvoorbeeld 'level 10'.

Als je in het nieuwe systeem een totaal van 11 of meer levels aan assistent-trainers in dienst hebt, train je sneller dan met 10 assistent-trainers in het oude systeem.

De positie van de speler in combinatie met het aantal speelminuten

Elke trainingsvorm heeft eigen trainingsposities, waarbij de spelers op die posities een bepaalde hoeveelheid training krijgen. Deze trainingsposities en de bijbehorende hoeveelheid training zijn verschillend voor elke trainingsvorm. Individuele orders hebben geen invloed op de training.

De training is gebaseerd op het aantal speelminuten. Een speler kan per week maar voor maximaal 90 minuten training krijgen. Hiervoor zullen de 90 minuten op de meest effectieve trainingspositie gebruikt worden.

Let op: dit geldt enkel voor spelers die bij jouw club gespeeld hebben, een verse aankoop die enkel bij zijn vorige club gespeeld heeft zal geen training krijgen!

Het huidige vaardigheidsniveau

Hoe hoger het huidige niveau van de speler, hoe langzamer hij zal trainen.

vaardigheid snelheid
goed 100%
uitstekend 88%
formidabel 78%
uitmuntend 71%
briljant 66%
wonderbaarlijk 61%
wereldklasse 58%
bovennatuurlijk 55%
reusachtig 52%
buitenaards 50%

De invloed van de trainersvaardigheid wordt over het algemeen met de volgende vermenigvuldigingsfactor omschreven:

-1,4595 * ( ( 1 + [vaardigheid] ) / 20) ^ 2 + 3,7535 * ( 1 + [vaardigheid] ) / 20
Bron: Flattermann

Deze formule blijkt overigens voor de laagste vaardigheden de snelheid te hoog te schatten, gebruik voor niveau's tot "matig" is dan ook af te raden. Ervan uitgaande dat op "goed" de snelheid op 100% trainingssnelheid presteert, zie je hier rechts een tabel die de afname in trainingssnelheid weergeeft. Deze tabel is gebaseerd op bovenstaande formule.

De leeftijd van de speler

leeftijd snelheid
17 100%
18 96%
19 92%
20 89%
21 85%
22 82%
23 79%
24 76%
25 73%
26 70%
27 67%
28 65%

Hoe ouder een speler, hoe langzamer hij zal trainen. 

De invloed van de trainersvaardigheid wordt over het algemeen met de volgende vermenigvuldigingsfactor omschreven:

1,0404 ^ ( [leeftijd] - 17)
Bron: Flattermann

Ervan uitgaande dat een 17jarige op 100% trainingssnelheid presteert, zie je hier rechts een tabel die de afname in trainingssnelheid weergeeft. Deze tabel is gebaseerd op bovenstaande formule.

De trainingsintensiteit:

Hoe hoger de trainingsintensiteit is, hoe sneller de training verloopt. Deze op 100% laten staan is daarom ook het beste voor de training.

Het percentage conditietraining

Hoe hoger het percentage conditietraining hoe langzamer de eigenlijke trainingsvorm verloopt.
Hoe conditietraining precies werkt en wat de invloed is op de normale training valt hier te lezen.

De trainingsvorm

trainingsvorm snelheid
keepen 3,02 wk
verdedigen 5,48 wk
positiespel 4,66 wk
scoren 4,85 wk
vleugelspel 3,23 wk
openingen maken 5,06 wk
controlerend spel 10,96 wk
spelhervattingen 0,99 wk
schieten 8,09 wk
korte pass 4,30 wk
vleugelaanval 5,39 wk

Elke trainingsvorm heeft een eigen snelheid. De eerder genoemde vermenigvuldigingsfactoren hebben allemaal een bepaalde basissnelheid per soort training. Hier rechts zie je deze basissnelheid per trainingsvorm. Als je deze snelheid vermenigvuldigt met de bovengenoemde vermenigvuldigingsfactoren, dan krijg je een aardig idee omtrent de trainingssnelheid.

Bron: Flattermann

Geen invloeden

De onderstaande zaken hebben geen invloed op de trainingssnelheid:

  • de ervaring van de trainer
  • het leiderschap van de trainer

Training verliezen

Let op dat je ten minste 9 spelers moet opstellen in je wedstrijden om een walkover en daarmee trainingsverlies te voorkomen!

Als je niet minimaal 9 spelers opstelt in je wedstrijden, zal je een forfait veroorzaken. Het gevolg hiervan zal zijn dat alle spelers die wel opgesteld stonden voor die wedstrijd geen training zullen ontvangen.

Managers met Supporter kunnen standaard opstelling opslaan, die helpen walkovers te vermijden. Echter, als een standaard opstelling (wegens blessures, schorsingen of transfers) uit minder dan 9 spelers bestaat zal er toch een walkover plaatsvinden.

Het gaat altijd om je eigen team, je kan dus nooit training verliezen door toedoen van een ander. Het gaat enkel om de wedstrijden in de week voor de trainingsupdate.

Het is ook mogelijk dat één bepaalde speler geen (volledige) training krijgt, namelijk als de speler de afgelopen week geen (volledige) wedstrijd gespeeld heeft voor jouw club. Een speler kan ook maar 1x per week training krijgen. Als je net voor de training een speler koopt die al getraind heeft bij zijn vorige club, zal deze speler bij jou trainen alsof hij die week geen wedstrijd gespeeld heeft.

Daarnaast kan je er ook zelf voor zorgen dat een speler geen training krijgt, door hem een individuele trainingsinstructie te geven om niet te trainen. Dit kan bij maximaal 3 spelers.