Training | English version

Nevenvaardigheden

Het kan op een gegeven moment interessant worden om spelers op hun nevenvaardigheden op te trainen. We zullen hier in zeer algemene termen bekijken wanneer dat voordelig wordt en met welke zaken je rekening dient te houden.

Wanneer?

Wanneer het trainen van nevenvaardigheden interessant wordt is een vrij subjectieve beslissing. We willen je desondanks een paar handvaten geven om te bepalen of het überhaupt al interessant is voor jou.

  • Het gebruik van multiskill-spelers wordt in principe pas interessant als je tegen je fictieve loongrens aan zit. Op dat moment slaat de balans in de verhouding tussen het loon, de transferkosten en de ratingsverhoging namelijk pas in het voordeel van de nevenvaardigheden uit. De hoogte van de vereiste hoofdvaardigheden is een discussiepunt, maar over het algemeen wordt deze niet lager dan wereldklasse geacht.
  • Het moment dat de nevenvaardigheden ratingsgewijs interessanter worden hoeft niet te betekenen dat dat hetzelfde moment is dat je dient over te stappen op het optrainen van de nevenvaardigheden. Vaak is het dan nog interessanter om pure monoskillers te trainen en de multiskillers in te kopen. Ook al lijkt een multiskiller vrij duur, trainingsopbrengsten van multiskillers zijn vaak vrij laag.

Voordelen

Het trainen van nevenvaardigheden heeft enkele voordelen:

  • Je kunt op die manier je wedstrijdratings mooi verhogen zonder salaristechnisch bezien veel kosten te maken.
  • Soms kan de hoofdvaardigheid van de trainee in een andere wedstrijd dan de "trainingswedstrijd" ten volle benut worden, waardoor je de spelerssalariskosten extra kunt drukken (denk daarbij bijvoorbeeld aan een middenvelder die verdedigentraining krijgt).
  • Het trainen van een speler die op meerdere manieren ingezet kan worden in je team kan tevens tot een grotere tactische diversiteit leiden, waardoor de te verwachten ratings voor opponenten lastiger te voorspellen zijn en je zelf beter kunt inspelen op de sterke en zwakke punten van de tegenstander.

Nadelen

Het trainen van nevenvaardigheden heeft echter ook enkele nadelige kanten:

  • De instapkosten zijn vrij hoog, want de speler moet al een hoge hoofdvaardigheid hebben.
  • Sportieve prestaties kunnen lijden onder deze keuze, aangezien je meestal een vrij lage nevenvaardigheid zult gaan optrainen. Als je iemand met vleugelspel gaat optrainen in scoren, dan zullen in diens trainingswedstrijd de ratings lager uitvallen. Dit kan bijvoorbeeld het aantal te behalen bekeroverwinningen negatief beïnvloeden.
  • De trainingsopbrengsten zijn vrij laag als je dat vergelijkt met het optrainen van monoskillers.
  • Dergelijke trainees zijn over het algemeen ook ouder, hetgeen niet alleen de trainingssnelheid negatief zal beïnvloeden, maar ook de hersteltijd van een blessure (en dus de kans op trainingsverlies door de blessurelengte).
  • Geschikte trainees zijn lastig(er) te vinden op de transferlijst.