Training | English version

Trainingsvormen

Letop, alle informatie rondom de trainingssnelheden zijn nog de oude gegevens.

In de onderstaande tabel staan de trainingsvorm, de vaardigheid en de spelers die getraind worden tegen elkaar uit gezet. Zo kun je zien wie en wat je traint.

Vaardigheid Trainingsvorm Wie
Conditie Conditie  
Spelhervatting Spelhervattingen Alle spelers die daadwerkelijk spelen (Keepers, Spelhervatters 25% bonus)
Schieten Alle spelers die daadwerkelijk spelen
Verdedigen Verdedigen Verdedigers
Controlerend spel Keepers, verdedigers, centrale middenvelders en vleugelspelers
Scoren Scoren Aanvallers
Schieten Alle spelers die daadwerkelijk spelen
Positiespel Positiespel Centrale middenvelders (vleugelspelers 50%)
Passen Korte pass Centrale middenvelders, vleugelspelers en aanvallers
Openingen maken Verdedigers, centrale middenvelders en vleugelspelers
Keepen Keepen Keepers
Vleugelspel Vleugelspel Vleugelspelers (vleugelverdedigers 50%)
Vleugelaanval Aanvallers en vleugelspelers
Een nuttige vaardigheid Individueel Alle spelers die daadwerkelijk spelen

Conditie

Conditietraining is nodig om de conditie te laten stijgen en/of om de conditiedrops te compenseren die ook tijdens de trainingsupdate plaatsvinden. Iedere week traint je team een deel van de training op conditie, tussen de 5% en 100%. Hoe meer conditie je traint, hoe minder voordeel je zult halen uit je eigenlijke trainingsvorm. Net als de eigenlijke training is de conditietraining afhankelijk van de trainingsintensiteit.

Oudere spelers hebben meer training nodig om een bepaald conditieniveau te kunnen vasthouden. Enkel de spelers die tijdens de week voor de trainingsupdate een volledige wedstrijd (90 min) gespeeld hebben zullen de conditietraining volledig ontvangen. Spelers die niet spelen ontvangen 50% conditietraining. Zodra de speler 1 minuut heeft gespeeld, krijgt hij 75% conditietraining. De overige 25% worden verdeeld over de resterende minuten.

Effect van conditietraining op de vorm

Conditie trainen heeft een negatief effect op de (voorgrond)vorm. Dit effect is evenredig met het aandeel conditietraining. De voorgrondvorm gaat naar de (achtergrondvorm – (trainingsintensiteit * aandeel conditietraining)). Hoe hoger het aandeel conditietraining (en de trainingsintensiteit), hoe groter het (negatieve) effect op de vorm zal zijn.
Onthou hierbij wel dat de trainingintensiteit ook direct een positieve invloed op de vorm heeft. Deze verlagen om het effect van conditietraining op de vorm te verlagen is dus niet raadzaam.

Wanneer het aandeel conditietraining en de trainingsintensiteit beide 100% zijn, zal het negatieve effect gelijk zijn aan 1 volledig level. Dit is geen hard cijfer, maar een schatting op basis van waarnemingen.

Voordelen
 • Met een hoge conditie blijven de spelers een volledige wedstrijd goed presteren.
Nadelen
 • Een hoog aandeel conditietraining heeft een negatief effect op de vorm.
 • Met een hoog conditiepercentage zal je eigenlijke trainingsvorm trager gaan.
Trainingseffect

Hoeveel effect je conditietraining heeft kan je hier berekenen.

Positiespel

Met de trainingsvorm "positiespel" zullen alle spelers die de afgelopen week een volledige wedstrijd (90 minuten) als centrale middenvelder hebben gespeeld 100% training op positiespel krijgen.
Alle spelers die de afgelopen week hun laatste wedstrijd als vleugelspeler hebben gespeeld, zullen 50% training op positiespel krijgen.
Alle andere spelers die gespeeld hebben zullen klaverjastraining op positiespel krijgen.
Je kunt dus per week 6 spelers op 100% trainen en 4 spelers op 50%.

Voordelen
 • Je kunt in een opstelling spelen waarbij je een hoge middenveldrating kan halen (3-5-2, 4-5-1).
 • Positiespeltrainees kunnen een aantal nevenvaardigheden hebben, waardoor je uit veel verschillende soorten trainees kunt kiezen.
 • Je middenveld wordt geleidelijk beter.
 • Doordat je zes 100% trainees hebt en vier 50% trainees, kun je makkelijk een 50% plaats opgeven om meer opstellingsvrijheid te creëren. Je geeft dan slechts een halve trainingsplaats op.
Nadelen
 • Je middenveld moet groeien en zal in het begin niet altijd even sterk zijn als dat van managers die een andere trainingsvorm aanhouden.
 • Zeer veel managers trainen positiespel.
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveaustijging 4,66 weken.

Verdedigen

Met de trainingsvorm "verdedigen" zullen alle spelers die de afgelopen week een volledige wedstrijd (90 min) als verdediger (zowel centraal als op de vleugel) hebben gespeeld 100% training op "verdedigen" krijgen.
Alle andere spelers die gespeeld hebben zullen klaverjastraining op "verdedigen" krijgen.
Je kunt dus per week 10 spelers op 100% laten trainen.

Voordelen
 • Je verdediging wordt op den duur ijzersterk waardoor je ook in hogere divisies gemakkelijk aanvallen kunt stoppen.
Nadelen
 • Om optimaal te trainen zul je met 5 verdedigers moeten spelen. Dit gaat vaak ten koste van het middenveld en/of de aanval. Hierdoor zul je duurdere spelers moeten kopen om toch middenveld en aanval op niveau te krijgen.
 • Een opstelling met minder dan 5 verdedigers levert vaak een beter resultaat op, maar zal er ook voor zorgen dat je minder efficiënt traint. Dit kan echter wel een strategie van trainen zijn en dit hoeft dus niet per se slecht te zijn.
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveau stijging 5,48 weken.

Scoren

Met de trainingsvorm "scoren" zullen alle spelers die de afgelopen week een volledige wedstrijd (90 minuten) als aanvaller hebben gespeeld 100% training op scoren krijgen.
Alle andere spelers die gespeeld hebben zullen klaverjastraining op scoren krijgen.
Je kunt dus per week 6 spelers op 100% laten trainen.

Voordelen
 • Je aanval wordt sterker, hierdoor zul je vaker weten te scoren. Dit zorgt voor een goed zelfvertrouwen.
Nadelen
 • De klaverjastraining voor de overige spelers is nutteloos.
 • Je zit vast aan een opstelling met 3 spitsen als je optimaal wilt trainen. Een andere opstelling, met bijvoorbeeld 2 spitsen, kost 1/6e deel van je totale training. Dit is een erg groot deel van je training vergeleken met andere trainingsvormen.
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveaustijging 4,85 weken.

Korte pass

Met de trainingsvorm "korte pass" zullen alle spelers die de afgelopen week een volledige wedstrijd (90 min) als middenvelder (inclusief vleugelspelers) of aanvaller hebben gespeeld 100% training op passen krijgen.
Alle andere spelers die gespeeld hebben zullen klaverjastraining op passen krijgen.
Je kunt dus per week 16 spelers op 100% trainen. Let op: ondanks dat er staat dat spelers 100% training op passen krijgen duurt de trainingsvorm "korte pass" korter dan de trainingsvorm "openingen maken".

Voordelen
 • Je kunt een groot aantal spelers trainen.
 • Korte pass traint relatief snel.
 • Alle spelers op de trainingsposities dragen met hun passen-vaardigheid bij aan de aanvalsratings en aan de tactiekvaardigheid.
 • Het loon stijgt minder snel omdat passen meestal niet de hoogste vaardigheid is.
 • Je hebt relatief veel opstellingsvrijheid.
 • 2-5-3 is wel de meest optimale opstelling voor de training, echter geef je maar 1/16 training weg door in de competitie 3-5-2 of 3-4-3 te spelen, en enkel in de vriendschappelijke wedstrijden 2-5-3 te spelen.
Nadelen
 • Je traint minder spelers dan met "openingen maken".
 • Een level passen trainen brengt gemiddeld minder op dan een level op een hoofdvaardigheid trainen.
 • Als je passen goed wilt trainen heb je spelers nodig met een hoge hoofdvaardigheid, je hebt dus vrij veel startkapitaal nodig voor deze trainingsvorm.
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveaustijging 4,30 weken.

Keepen

Met de trainingsvorm "keepen" zullen alle spelers die de afgelopen week een volledige wedstrijd (90 min) als keeper hebben gespeeld 100% training op keepen krijgen.
Je kunt dus per week 2 spelers op 100% laten trainen.

Voordelen
 • Je hoeft slechts 2 trainees te kopen.
 • Deze training gaat (relatief) snel, het is één van de snelste trainingsvormen voor een hoofdvaardigheid.
 • Je hebt veel opstellingsvrijheid, je kunt elke opstelling kiezen, zolang de keeper maar de keeperspositie bemant.
 • De keeper kan geen kaarten krijgen en zal dus nooit een deel van zijn training mislopen door een rode kaart.
Nadelen
 • Je kunt slechts 2 keepers per week trainen.
 • Je kunt niet klaverjassen met de trainingsvorm "keepen".
 • Het loon van een keeper is bij lagere skills hoger dan bij spelers met vergelijkbare andere skills.
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveaustijging 3,02 weken.

Vleugelspel

Met de trainingsvorm "vleugelspel" zullen alle spelers die de afgelopen week een volledige wedstrijd (90 minuten) als vleugelspeler hebben gespeeld 100% training op vleugelspel krijgen.
Alle spelers die de afgelopen week hun laatste wedstrijd als vleugelverdediger hebben gespeeld, zullen 50% training op vleugelspel krijgen.
Alle andere spelers die de afgelopen week gespeeld hebben zullen klaverjastraining op vleugelspel krijgen.
Je kunt dus per week 4 spelers op 100% laten trainen en 4 spelers op 50%. Let op!: Ondanks dat er staat dat spelers 100% training op vleugelspel krijgen duurt de trainingsvorm "vleugelspel" korter dan de trainingsvorm "vleugelaanval".

Voordelen
 • Er zijn relatief weinig mensen die "vleugelspel" trainen.
 • Korte trainingsduur.
 • Je hebt vrij veel vrijheid in de keuze van opstellingen en tactieken.
Nadelen
 • Je kunt maar weinig spelers optimaal trainen.
 • Je kunt minder spelers trainen dan bij "vleugelaanval".
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveaustijging 3,23 weken.

Spelhervattingen

Met de trainingsvorm "spelhervattingen" zal iedereen training krijgen die in de week voor de trainingsupdate een wedstrijd gespeeld heeft. Je kunt dus per week 22 spelers op 100% laten trainen. Elke speler die als keeper of als spelhervatter gespeeld heeft krijgt een bonus van 25%. Een speler kan deze bonus slechts 1x per week krijgen. Je kunt dus per week 4 spelers op 125% laten trainen.

Voordelen
 • Spelhervattingen heeft maar een beperkte invloed op het loon van een speler.
 • Je opstelling is niet gebonden aan je training.
Nadelen
 • De opstartkosten zijn vrij hoog: om optimaal te trainen moet je 22 spelers hebben, die allemaal al een degelijke hoofdvaardigheid hebben.
 • Je zult in vergelijking met andere trainingsvormen veel transfers moeten doen, waardoor je een groter risico loopt op TS-hits.
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveaustijging 0,99 weken.

Schieten

Met de trainingsvorm "schieten" zal iedereen die in de week voor de trainingsupdate een volledige wedstrijd (90 minuten) heeft gespeeld 100% getraind worden op scoren en spelhervatting. Je kunt dus per week 22 spelers trainen, op beide onderdelen.

Voordelen
 • Een leuke vorm van training voor het tussenseizoen, omdat je veel spelers kunt trainen.
 • Omdat een speler slechts 1 niveau per week in spelhervatting kan stijgen is het efficiënter om jonge spelers met een laag niveau van spelhervatting in "schieten" te trainen. Een speler zal dan nog steeds snel trainen op spelhervatting en zal daarnaast ook nog op scoren getraind worden.
 • De spelers leren belangrijke vaardigheden voor de tactiek "afstandsschoten" en voor het afmaken van indirecte vrije trappen.
Nadelen
 • De training als geheel gaat vrij langzaam. Het duurt ongeveer 2x zo lang voor een speler een niveau stijgt in scoren als wanneer je "scoren" traint. De training in spelhervatting gaat ongeveer 6x zo langzaam als met de trainingsvorm "spelhervattingen".
 • Alleen aanvallers zullen met scoren bijdragen aan de ratings.
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveaustijging in scoren 8,09 weken. In deze situatie duurt een niveaustijging in spelhervatting 7,48 weken.

Openingen maken

Met de trainingsvorm "openingen maken" zullen alle spelers die de afgelopen week een volledige wedstrijd (90 minuten) als verdediger, centrale middenvelder of vleugelspeler hebben gespeeld 100% training op passen krijgen.
Alle andere spelers die gespeeld hebben zullen klaverjastraining op passen krijgen.
Je kunt per week dus 20 spelers op 100% trainen. Let op: de trainingsvorm "korte pass" traint sneller dan de trainingsvorm "openingen maken", terwijl in beide gevallen je spelers 100% training krijgen.

Voordelen
 • Je kunt een groot aantal spelers trainen.
 • Je kunt meer spelers trainen dan bij "korte pass".
 • Je hebt een grote vrijheid bij de keuze van je opstelling. Alle opstellingen met minder dan 3 spitsen zorgen immers voor minimaal 16 trainingsplaatsen.
 • Het loon stijgt minder snel omdat passen meestal niet de hoogste vaardigheid is.
Nadelen
 • Middenvelders en vleugelspelers trainen langzamer dan bij korte pass.
 • Verdedigers gebruiken hun passen enkel voor het verhogen van de tactische vaardigheid bij counter, AIM en AOW. Wanneer je deze tactieken zelden gebruikt, zul je niet veel profijt hebben van je training.
 • Je ratings zullen niet zo snel stijgen.
 • Een level passen trainen brengt gemiddeld minder op dan een level op een hoofdstat trainen.
 • Als je passen goed wilt trainen heb je spelers nodig met een hoge hoofdvaardigheid, je hebt dus vrij veel startkapitaal nodig voor deze trainingsvorm.
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveaustijging 5,06 weken.

Controlerend spel

Met de trainingsvorm "controlerend spel" zullen alle spelers die de afgelopen week een volledige wedstrijd (90 minuten) als verdediger, centrale middenvelder, vleugelspeler of keeper hebben gespeeld 100% training op verdedigen krijgen.
Alle andere spelers die gespeeld hebben zullen klaverjastraining op verdedigen krijgen.
Je kunt dus per week 22 spelers op 100% trainen.

Voordelen
 • Je kunt maximaal 22 spelers per week trainen, bij "verdedigen" is dit maximaal 10 per week.
 • Je kunt zo zowel verdedigers als verdedigende middenvelders creëren.
 • Keepers worden bij deze trainingsvorm beter in verdedigen.
Nadelen
 • De trainingsvorm gaat 2x zo langzaam als de trainingsvorm 'verdedigen'.
 • Wanneer je optimaal wil trainen, is het lastig om hoge aanvalsratings te krijgen. Wanneer je wel een hoge aanval wil hebben, ben je al snel genoodzaakt om met 2 aanvallers te spelen, waardoor je 4 trainingsplaatsen moet opofferen.
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveaustijging 10,96 weken.

Vleugelaanval

Met de trainingsvorm "vleugelaanval" zullen alle spelers die de afgelopen week een volledige wedstrijd (90 minuten) als aanvaller of vleugelspeler hebben gespeeld 100% training op vleugelspel krijgen.
Alle andere spelers die gespeeld hebben zullen klaverjastraining op vleugelspel krijgen.
Je kunt dus per week 10 spelers op 100% trainen. Let op: ondanks dat er staat dat spelers 100% training op vleugelspel krijgen duurt de trainingsvorm "vleugelaanval" langer dan de trainingsvorm "vleugelspel".

Voordelen
 • De trainingsvorm laat toe om op een rendabele manier aanvallers naar de vleugel (FTW) te trainen.
 • Je kunt relatief veel spelers trainen (maximaal 10). Dit is meer dan bij de trainingsvorm "vleugelspel".
Nadelen
 • De vleugelspelers trainen langzamer dan bij de trainingsvorm "vleugelspel".
Trainingsduur

In de standaardsituatie duurt een niveaustijging 5,39 weken.

Individueel

In de jeugd kan je ook nog "individueel" trainen. Hierbij zullen alle spelers die een wedstrijd hebben gespeeld training krijgen in een voor hen waardevolle vaardigheid.
Heel veel spelers zullen dus training krijgen, maar dan wel minder dan in het geval van een andere training. Daarnaast kunnen spelers ook getraind worden op een vaardigheid die reeds is uitgetraind.

Voordelen
 • De trainingsvorm laat toe om heel veel spelers te trainen.
 • Individueel kan een nuttige secundaire training zijn als je meerdere spelers hebt waarvan de trainingen niet of moeilijk te combineren vallen.
Nadelen
 • De training gaat trager dan bij de andere trainingen.
 • Spelers kunnen getraind worden in een vaardigheid die reeds uitgetraind is. Hierdoor kan dus training verloren gaan.
Trainingsduur

Aangezien niet steeds dezelfde vaardigheid wordt getraind, valt over de snelheid niets te zeggen.

In verband met de kans op een bepaalde training is hetvolgende geweten:

Kans op training
Positie Keepen Verdedigen Spelmaken Vleugelspel Scoren Passen Spel-
hervatten
Keeper
40%
40%
20%
Vleugel-verdediger
30%
20%
22%
15%
10%
Centrale verdediger
35%
35%
25%
10%
Vleugelspeler
16%
22%
32%
19%
11%
Middenvelder
28%
36%
24%
12%
Aanvaller
29%
38%
22%
11%

Daarnaast hangt de snelheid van de trainingen ook af van de positie van de speler. Een keeper zal aan ongeveer 50% van de normale snelheid trainen, een verdediger aan 90%, een middenvelder aan 80% en aan aanvaller aan 70%.