Wedstrijden | English version

Balbezit

Het balbezit is terug te vinden in het wedstrijdverslag. Het balbezit is een waarde die aangeeft hoe sterk beide ploegen zijn op het middenveld. Let op: het balbezit is slechts een momentopname op het einde van elke helft. Het is dus niet altijd representatief voor de hele wedstrijd.

Berekening

Door middel van deze formule krijg je een idee hoe het balbezit berekend wordt. Hiermee kun je ook het balbezit uitrekenen voor je wedstrijd.

[balbezit team A] = [middenveldrating team A] / ( [middenveldrating team A] + [middenveldrating team B] )
[balbezit team B] = [middenveldrating team B] / ( [middenveldrating team A] + [middenveldrating team B] )

De ratings moeten eerst vertaald worden naar getallen. Hoe je dat kunt doen is hier omschreven.

Omdat de som van het balbezit van beide teams altijd 100% is geldt dat:

[Balbezit team A] = 100% - [balbezit team B]
[Balbezit team B] = 100% - [balbezit team A]

Invloed

Het balbezit heeft een grote invloed op de verdeling van de kansen tussen beide ploegen. De kans dat een kans toegewezen wordt aan een team wordt bepaald door deze formule:

[Kans dat team A de kans krijgt] = [Balbezit A] ^ 2,7183 / ( [Balbezit A] ^ 2,7183 + [Balbezit B] ^ 2,7183)

Deze formule is niet exact, maar slechts een benadering gemaakt aan de hand van een onderzoek.

Hier is meer informatie te vinden over deze formule, inclusief een grafiek op basis van diezelfde formule.

Daarnaast heeft balbezit ook in beperkte mate invloed op de verdeling van speciale gebeurtenissen.