Wedstrijden | English version

Ratings

Onderaan ieder wedstrijdverslag staan de ratings per ploeg. Deze ratings zijn de belangrijkste leidraad om overwinningskansen te benaderen. Vandaar dat we hier uitgebreid stil zullen staan hoe ze worden opgebouwd en welke invloed deze ratings hebben.

Gebruik van waardes

Over de gehele site vind je verschillende formules. In deze formules dien je de hoogte van de vaardigheden in te vullen. Bij het invullen van de juiste waardes dien je met twee zaken rekening te houden:

 • Niet-bestaand geen heel niveau

  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat die waardes die Hattrick zelf meegeeft aan de vaardigheden niet waarheidsgetrouw zijn. Het niveau niet-bestaand beslaat namelijk geen heel niveau, maar is het absolute nulpunt. Dit betekent dat de overige niveaus eigenlijk allemaal een niveau lager liggen.
 • Onbekende subniveaus

  Daarnaast hebben de vaardigheden ook nog onzichtbare subniveaus. Voor de vaardigheid die je traint is de hoogte nog te benaderen, maar voor iets als de vorm zal dit vrij lastig zijn. Als je niet zeker bent van het subniveau is het vaak verstandig om precies halverwege (dus +0,5) te gaan zitten.
  Dit geldt overigens niet alleen voor vaardigheden, maar ook voor zaken als teamgeest en zelfvertrouwen.

Dit betekent dat je de onderstaande niveaus voor de vaardigheden dient te gebruiken:

niveau min max   niveau min max
niet-bestaand   0,00   uitmuntend 9,00 9,99
rampzalig 0,001 0,99   briljant 10,00 10,99
waardeloos 1,00 1,99   wonderbaarlijk 11,00 11,99
slecht 2,00 2,99   wereldklasse 12,00 12,99
zwak 3,00 3,99   bovennatuurlijk 13,00 13,99
matig 4,00 4,99   reusachtig 14,00 14,99
redelijk 5,00 5,99   buitenaards 15,00 15,99
goed 6,00 6,99   mythisch 16,00 16,99
uitstekend 7,00 7,99   magisch 17,00 17,99
formidabel 8,00 8,99   utopisch 18,00 18,99
        goddelijk 19,00  

Bij de wedstrijdratings wordt overigens ook nog onderscheid gemaakt binnen de bovenstaande niveaus op de volgende wijze:

niveau heel laag laag hoog zeer hoog
minimum 0,00 0,25 0,50 0,75
maximum 0,249 0,499 0,749 0,999

Spelers

Je spelers (of beter gezegd hun vaardigheden) vormen de basis van de ratings. Naast de vaardigheden zijn er nog drie andere factoren van belang, die elk bepalen hoeveel van de vaardigheden gebruikt worden. Deze drie factoren zijn:

 • Vorm

  vorm bonus
  rampzalig 30,5%
  waardeloos 50,0%
  slecht 62,9%
  zwak 73,2%
  matig 82,0%
  redelijk 89,7%
  goed 96,7%
  uitstekend 100,0%
  De vorm van een speler bepaalt hoeveel van zijn vaardigheden hij benut. De invloed van de vorm op de vaardigheden is met de volgende vermenigvuldigingsfactor te benaderen:
  ( [vorm] / 7 ) ^ 0,45
  gebruik hierbij de juiste waardes!
  Bron: Flattermann

  In de tabel rechts is de bovenstaande formule uitgewerkt, zodat je je snel een idee kunt vormen van de invloed.

 • Conditie

  conditie bonus
  rampzalig 63,1%
  waardeloos 68,8%
  slecht 74,1%
  zwak 79,2%
  matig 84,1%
  redelijk 88,9%
  goed 93,4%
  uitstekend 97,8%
  formidabel 100,0%
  Naast de vorm bepaalt ook de conditie in hoeverre een speler optimaal zijn vaardigheden kan benutten. Op zich zal dit een verval per minuut betreffen, voor het gemak is de onderstaande formule echter gebaseerd op een volledige wedstrijd. Die invloed kan dan het beste worden benaderd met de volgende vermenigvuldigingsfactor:
  ( ( [conditie] + 6 ) / 14 ) ^ 0,6
  gebruik hierbij de juiste waardes!
  Bron: Flattermann

  In de tabel rechts is de bovenstaande formule uitgewerkt, zodat je je snel een idee kunt vormen van de invloed.

 • Ervaring

  ervaring bonus
  rampzalig +0
  waardeloos +0.40
  slecht +0.64
  zwak +0.80
  matig +0.93
  redelijk +1.04
  goed +1.13
  uitstekend +1.20
  briljant +1.39
  bovennatuurlijk +1.53
  mythisch +1.64
  goddelijk +1.73

  Tot slot gaat een speler zijn vaardigheden ook steeds beter benutten, naarmate hij meer ervaren wordt. De onderstaande formule benadert deze toenemende invloed het beste:

  log( [ervaring] ) * 4 / 3
  gebruik hierbij de juiste waardes!

  In de tabel rechts is de bovenstaande formule uitgewerkt, zodat je je snel een idee kunt vormen van de invloed. Een speler met redelijk ervaring zal dus presteren alsof al zijn vaardigheden een niveau hoger zijn. Omdat de invloed steeds minder snel toeneemt, zijn er een aantal sprongen gemaakt vanaf uitstekend ervaring.

Posities van spelers

Naast alle bovenstaande factoren, heeft ook de positie van een speler invloed. Een speler maakt namelijk niet op iedere positie evenveel gebruik van zijn vaardigheden. Bovendien hebben de individuele orders invloed op deze benutting. In de onderstaande tabel is dit in relatieve getallen weergegeven.

ratingbijdrage per positie
  middenveld centrale verdediging vleugelverdediging
  positiespel keepen verdedigen keepen verdedigen
K   89.77% 44.00% 59.67% 27.59%
CD 23.59%   100.00%   49.83%
OCD 31.81%   72.51%   36.48%
CDtW 16.49%   77.82%   68.78%
nWB 16.71%   46.57%   91.91%
OWB 23.04%   39.60%   69.77%
DWB 6.62%   49.62%   100.00%
WBtM 16.71%   70.78%   68.73%
IM 100.00%   41.47%   18.89%
OIM 94.42%   22.36%   10.23%
DIM 94.42%   61.54%   27.05%
IMtW 88.07%   36.05%   24.86%
nW 45.48%   20.84%   34.91%
OW 38.14%   8.79%   18.03%
DW 38.14%   27.36%   48.55%
WtM 57.42%   25.32%   28.41%
FW          
DFW 40.64%        
tDFW 40.64%        
FtW          
Other FtW          
ratingbijdrage per positie
  centrale aanval vleugelaanval
  passen scoren vleugelspel passen scoren
K          
CD          
OCD          
CDtW     24.61%    
nWB     50.64%    
OWB     61.81%    
DWB     32.35%    
WBtM     27.93%    
IM 34.30%     21.82%  
OIM 50.97%     21.62%  
DIM 23.12%     14.03%  
IMtW 23.93%   49.39% 27.15%  
nW 10.93%   85.44% 20.97%  
OW 14.26%   100.00% 24.58%  
DW 5.51%   72.34% 17.29%  
WtM 15.57%   56.38% 13.27%  
FW 36.86% 100.00% 18.05% 11.55% 21.23%
DFW 62.98% 61.55% 12.41% 21.48% 10.94%
tDFW 62.98% 61.55% 12.41% 27.93% 10.94%
FtW 26.08% 60.79% 54.20% 17.06% 42.73%
Other FtW         17.43%
Bron: Flattermann

Centrale spelers

Hoe goed je centrale spelers presteren ratingsgewijs bezien is afhankelijk van het aantal spelers dat in de betreffende centrale sector staat opgesteld.

aantal centrale spelers verdediging middenveld aanval
1 100,00% 100,00% 100,00%
2 96,54% 93,52% 94,80%
3 87,36% 82,65% 81,90%
bron: Cirlama

Factoren voor de wedstrijd

De onderstaande factoren beïnvloeden je wedstrijdratings ook te allen tijde en zijn na de spelers zelf wellicht de belangrijkste factoren.

Type trainer

trainer verdedigings-ratings aanvals-ratings
verdedigend 119,6% 92,8%
neutraal 105% 105%
aanvallend 92,8% 113,5%

Het type trainer beïnvloedt in grote mate je aanvals- en verdedigingsratings.
Welk effect je trainer op deze ratings heeft, zie je in de tabel rechts.

bron: Flattermann

Gekozen tactiek

tactiek soort ratings factor
AOW centrale verdediging 85,8%
AIM vleugel-verdediging 85,4%
PC gehele verdediging 93,1%
counter middenveld 93%
LS gehele aanval 97%
LS middenveld 95%

Een aantal tactieken levert ook een straf op de verdedigingsratings op.
De grootte van deze straffen op de ratings zijn weergegeven in de tabel rechts.

bron: Flattermann

Zelfvertrouwen

1 + 0,0525 * [zelfvertrouwen]

Des te meer zelfvertrouwen, des te hoger je aanvalsratings. Over het algemeen wordt voor de invloed van het zelfvertrouwen op de aanvalsratings de volgende vermenigvuldigingsfactor gebruikt:

bron: GM-Mjoelnir

Teamgeest

teamgeest middenveld-ratings
paradijs op aarde! 142,5%
in de wolken 136,6%
dolgelukkig 130,4%
tevreden 123,8%
content 116,6%
kalm 108,7%
bedaard 100,0%
geïrriteerd 90,0%
woedend 78,2%
moorddadig 63,2%
als in de Koude Oorlog 39,9%

Des te hoger de teamgeest, des te hoger de middenveldratings. Over het algemeen wordt voor de invloed van de teamgeest op de middenveldratings de volgende vermenigvuldigingsfactor gebruikt:

[teamgeest] ^ 0,418
bron: Flattermann

Dat leidt ertoe dat (uitgaande dat bedaard 100% voorstelt) je teamgeest een invloed heeft als rechts weergegeven op de middenveldratings. Teamgeest is dus een zeer belangrijke factor te noemen.


Wedstrijdinstelling

Daarnaast kun je ook nog iedere officiële wedstrijd een ingesteldheid kiezen.

Voor PiC geldt: 84,0% * [overige middenveldratingsfactoren]
Voor MotS geldt: 111,0% * [overige middenveldratingsfactoren]
bron: Flattermann

Thuisvoordeel

Doordat het publiek achter het thuisteam gaat staan, zal het thuisteam hogere middenveldratings behalen. In derby's zullen uitteams deze bonus ook gedeeltelijk krijgen.
De grootte van deze bonus wordt als volgt omschreven (ervan uitgaande dat het uitteam normaal 100% behaalt):

Voor het thuisteam geldt: 120,0% * [overige middenveldratingsfactoren]
Voor het uitteam in een derby geldt: 111,3% * [overige middenveldratingsfactoren]
bron: Flattermann

Factoren tijdens de wedstrijd

Tijdens de wedstrijden zijn er ook nog diverse factoren die de ratings kunnen beïnvloeden. Wanneer deze kunnen onstaan kun je hier vinden. Hier leggen we slechts uit wat de invloed op de ratings zal zijn.

Onderschatting

Wanneer je onderschatting ondervindt zal dit altijd gemeld worden. Soms zal het effect gedeeltelijk of geheel verdwijnen gedurende de rust, zie hier voor meer info. Onderschatting heeft slechts invloed op je middenveldratings. Deze invloed wordt het best omschreven met de volgende formule:

[overige middenveldratingsfactoren] * xx%

De grootte van x is afhankelijk van het zelfvertrouwen van het onderschattende team, hun wedstrijdinstelling en het verschil in punten tussen beide teams.

bron: hatricpassie

Terugtrekking

Bij een grote voorsprong zal je team de voorsprong meer gaan verdedigen dan deze proberen uit te breiden. Zodra je spelers zich terugtrekken zal dit in het wedstrijdverslag gemeld worden. Deze gebeurtenis heeft zowel invloed op je aanvals- en verdedigingsratings. Vanaf het moment dat deze gebeurtenis plaatsvindt zullen de ratings als volgt verschuiven:

aanvalsratings: [overige aanvalsratingsfactoren] * 80%
verdedigingsratings: [overige verdedigingsratingsfactoren] * 115%

Dit houdt dus in dat je aanvalsratings met 20% dalen, en je verdedigingsratings met 15% stijgen.

Verwarring

organisatie minimum verlies maximum verlies
goed 1% 5%
redelijk 6% 10%
matig 11% 17%
zwak 18% 24%
slecht 25% 34%
waardeloos 35% 47%
rampzalig 48%  

Verwarring heeft invloed op alle ratings. Hoe groot deze invloed is, is afhankelijk van het niveau waarheen de organisatie daalt. In de tabel rechts is weergegeven welke invloed het organisatieverlies op de ratings heeft.

bron: RedekerTeamXP-event

In belangrijke wedstrijden kan er de laatste 20 minuten enige verwarring ontstaan door de onervarenheid van het team.

Deze gebeurtenis wordt te allen tijde genoemd in het wedstrijdverslag en vanaf het moment dat het genoemd wordt zullen de ratings als volgt zijn:

[oude rating] * x%

De grootte van x is afhankelijk van het de grootte van het event. Dit hangt af van het verschil in ervaring tussen beide ploegen.

bron: hatricpassie

Middenveld bepaalt kansen

Nu heb je in het bovenstaande stuk behoorlijk wat geleerd over de opbouw van de ratings. Belangrijk is het echter ook om te weten welke invloed deze ratings uiteindelijk op het wedstrijdverloop zullen hebben. Voor de middenveldratings is dit het balbezit, wat uiteindelijk weer zijn invloed heeft op de kansverdeling.

Op grond van de onderstaande formule kun je het balbezit bepalen:

[middenveld team A] / ( [middenveld team A] + [middenveld team B] )

Zodra je het balbezit kent, kun je ook de kans berekenen (per cyclus) dat de kans aan jouw team wordt toegewezen:

[balbezit team A] ^ 2,7 / ( [balbezit team A] ^ 2,7 + [balbezit team B] ^ 2,7 )

Op basis van deze formule hebben we onderstaande grafiek gecreëerd, aan de hand waarvan je zelf kunt bepalen hoe groot de kans is dat je daadwerkelijk een kans toegewezen krijgt.

Aanval versus verdediging

Nu hebben we zojuist wel uitgelegd wat de middenveldratings doen. Maar wat doen de aanvals- en verdedigingsratings dan?

Als je de aanvalsratings tegen de verdedigingsratings afzet, dan kun je de scoorkansen bepalen. Dat kun je met de volgende formule doen:

[aanval team A] ^ 3,5 / ( [aanval team A] ^ 3,5 + [verdediging team B] ^ 3,5 )

Aan de hand van bovenstaande formule kom je tot onderstaande grafiek voor de scoringskansen. Hierbij geven de verschillende lijnen de hoogte van de verdedigingsratings aan en kun je aan de hand van de aanvalsratings uit de grafiek aflezen hoe groot de scoringskans zal zijn.

Tactiekvaardigheid

Tot slot zie je bij de wedstrijdratings ook nog tactiekvaardigheid in je wedstrijdverslag. In tegenstelling tot eerdergenoemde ratings is het effect van de tactiekvaardigheid nog niet in formulevorm weer te geven. Bekend is wel dat de tactiekvaardigheid wordt afgezet tegen het gemiddelde van de primaire vaardigheden van alle 22 spelers. Des te sterker je tegenstanders worden (maar ook jijzelf), des te hogere tactiekvaardigheid heb je dus nodig om hetzelfde effect te bereiken met de tactiek.