Wedstrijden | English version

Sterren

Na een wedstrijd verschijnt als onderdeel van het wedstrijdverslag het spelersrapport voor elk team. In het spelersrapport valt af te lezen hoe goed je spelers individueel hebben gepresteerd. De individuele prestatie van spelers wordt door middel van sterren weergegeven. De ratings geven aan hoe goed je team heeft gepresteerd. Aan de sterren kun je zien hoe goed een speler presteert op een bepaalde positie, de ratings kun je gebruiken om de prestaties van je team te vergelijken met andere teams. De sterren van de spelers geven zowel de gemiddelde prestatie als de prestatie van de speler op het einde van de wedstrijd aan.

De sterrenprestatie van de speler is gebaseerd op de vaardigheden, de vorm en de ervaring van een speler. De conditie van een speler en het daarbij horende verval van conditie spelen hierin ook een rol. Een positieve dan wel negatieve weergebeurtenis zal ook zijn invloed hebben op de prestatie van de desbetreffende speler.
Het totaal aantal sterren geeft dus niet de maximale prestatie van een speler weer.

Hoe moeten ze gelezen worden?

Zoals op de bovenstaande afbeelding te zien is, zijn er 3 soorten sterren: Gele, bruine en rode. Aan de hand hiervan valt te zien hoe een speler gemiddeld gezien presteerde en hoe ten opzichte van het einde van de wedstrijd.

Er zijn hierin 3 situaties mogelijk:

 • Het gemiddelde is gelijk aan de prestatie aan het einde van de wedstrijd, alleen gele sterren.
 • Het gemiddelde is hoger dan de prestatie op het einde van de wedstrijd, gele en bruine sterren.
 • Het gemiddelde is lager dan de prestatie op het einde van de wedstrijd, gele en rode sterren.

Enkel gele sterren

Als een speler op het einde van de wedstrijd nog steeds zo presteert als gemiddeld dan zullen er alleen gele sterren zichtbaar zijn, deze mogen dus voor beiden prestaties gelezen worden.

De voornaamste oorzaak hiervan is:

 • De speler heeft een formidabele conditie waardoor hij niet vermoeid raakt gedurende de wedstrijd.
 • De speler wordt gewisseld voor het einde van de wedstrijd.

Gele en bruine sterren

Op het moment dat een speler op het einde van de wedstrijd slechter presteert dan gemiddeld gezien zullen er, naast gele sterren, ook bruine sterren zichtbaar worden. De gele sterren krijgen dan een andere betekenis dan bij een gelijk gebleven prestatie. In deze situatie stellen de gele sterren de prestatie van de speler op het einde van de wedstrijd voor. Samen met de bruine sterren vormen ze de gemiddelde prestatie gedurende de wedstrijd.
De maximale prestatie is groter dan het totaal aantal sterren (gele + bruine), het totale verval is dus ook groter dan het aantal bruine sterren. Uitzondering hierop zijn negatieve WE's. Deze zijn op zo'n manier verwerkt in de sterren, dat het lijkt alsof ze de hele wedstrijd zo hebben gespeeld.

Voor het ontstaan van bruine sterren zijn twee oorzaken:

 • De speler heeft minder conditie dan formidabel, hierdoor zal de speler gedurende de wedstrijd vermoeid raken en verliest hij zijn prestatie gedurende de wedstrijd.
 • De speler krijgt een negatief WE, waardoor zijn prestatie op het eind slechter uitvalt dan het gemiddelde

Gele en rode sterren

Een speler kan op het einde van een wedstrijd ook beter presteren dan dat hij gemiddeld heeft gedaan. Dan zullen er naast gele sterren rode sterren zichtbaar zijn. De gele sterren stellen hier dan de gemiddelde prestatie voor. Het totaal aantal sterren stelt de prestatie op het einde van de wedstrijd voor. De rode sterren zijn dus de extra prestatie van de speler aan het einde van de wedstrijd ten opzichte van het gemiddelde.

Dit kan voorkomen in de volgende gevallen:

 • Een speler wordt gewisseld vlak na het begin van de tweede helft. Aan het begin van de tweede helft krijgen spelers namelijk een conditieboost. Deze conditieboost zorgt ervoor dat ze weer beter gaan presteren. Dit geldt zowel voor een geblesseerde speler als voor een geplande wissel.
 • Een speler wordt gewisseld vlak na het begin van de verlenging. Ook aan het begin van de verlengingen krijgen spelers een conditieboost.
 • Een wedstrijd eindigt vlak na het begin van de verlengingen. Dit komt ook door de conditieboost.
 • De speler krijgt een positief WE waardoor zijn prestatie op het einde van de wedstrijd beter kan zijn dan het gemiddelde.

Blauwe sterren

Blauwe sterren komen alleen voor bij jeugdwedstrijden. Daarover kan je hier meer lezen.

Afronding

Doordat sterren altijd afgerond worden op halve en hele waarden kan de zichtbare waarde een vertekend beeld geven. Er kan hierdoor een halve ster minder of juist meer staan dan verwacht.