Wedstrijden | English version

Tactiek

Binnen Hattrick zijn er zes tactieken waar je uit kunt kiezen, naast het spelen van normaal: Counter, Centrumaanval, Vleugelaanval, Pressievoetbal, Creatief Spel en Afstandsschoten.

Hoe goed een team overweg kan met een bepaalde tactiek wordt weergegeven in het wedstrijdrapport onder 'tactiekvaardigheid'. Bij iedere tactiek (met uitzondering van creatief spel) wordt de tactiekvaardigheid berekend aan de hand van bepaalde vaardigheden. De tactiekvaardigheid wordt aan het begin van de wedstrijd vastgesteld, dus wissels en blessures hebben hier geen invloed op. Voor tactiekvaardigheid geldt: als je een wedstrijd van hoger niveau speelt, heb je ook hogere tactiekvaardigheid nodig om hetzelfde te bereiken. Een counterteam van hoog niveau zal bijvoorbeeld met een formidabele tactiekvaardigheid veel minder counters krijgen dan een counter team van laag niveau, met dezelfde tactiekvaardigheid.

Hieronder staan per tactiek de belangrijkste aandachtspunten:

Counter

Een team dat counteraanval speelt, kan een counteraanval creëren wanneer zijn tegenstander een kans mist. Slechts één van de twee teams komt hiervoor in aanmerking, namelijk het team dat onderligt op het middenveld. Een team dat counter speelt en het middenveld domineert, zal enkel de nadelen van deze tactiek ondervinden.

 • Wat voor spelers heb je er voor nodig?

  Bij het bepalen van je tactiekvaardigheid wordt er alleen gekeken naar je verdedigers. De tactiekvaardigheid bestaat uit het totale verdedigingen en het totale passen van al je verdedigers, waarbij passen twee keer zo zwaar meetelt als verdedigen. Bij het berekenen van de tactiekvaardigheid is de ervaring van elke speler ook van belang.
  Hoe hoger je tactiekvaardigheid, hoe groter de kans dat je een gemiste kans van je tegenstander omzet in een counteraanval.
 • Wanneer gebruik je de tactiek?

  Je kunt counter het beste alleen gebruiken als je er zeker van bent dat je middenveld lager zal zijn dan dat van de tegenstander. Als je middenveld niet lager is, dan zul je geen enkel voordeel hebben van de countertactiek, je kunt dan geen tactische counters krijgen. De nadelen blijven daarentegen nog wel gelden.

  Verder gaat counter uit van een sterke verdediging en aanval. De tegenstander zal veel kansen krijgen en het is dus belangrijk dat deze kansen afgestopt worden. Counterteams zullen vaak ook minder kansen krijgen, dus is het belangrijk dat de aanval sterk genoeg is om de weinige kansen af te maken.

 • Wat zijn de nadelen van de tactiek?

  Door het spelen van de counter tactiek verlies je 7% van je middenveldcapaciteit ten opzichte van een andere tactiek. Deze 7% wordt echter pas verrekend nadat er bepaald is wie het middenveld domineert (en dus niet kan profiteren van counters). In termen van balbezit is dat een maximum balbezitverlies van 1,81%.
 • Mogelijke opstellingen

  Bij de countertactiek is je verdediging van groot belang en ook je eigen aanval speelt een belangrijke rol. Veel gebruikte opstellingen zijn 4-4-2, 4-3-3, 5-3-2 en 5-4-1 (vaak te weinig aanvallend vermogen).
  Een extreme variant is een 5-2-3 met 2 (aanvallende) wingers en slechts een paar procenten balbezit.
  • Voordeel
   Je kan je aanval op 3 kanten zo sterk mogelijk maken, terwijl je verdediging ook optimaal wordt.
  • Nadeel
   De kans dat je een normale kans krijgt, is heel erg klein. Dat betekent dat je verdediging een stuk sterker moet zijn dan de aanval van je tegenstander. Anders maak je weinig kans.
  Dit is enkel nuttig als je verdediging en aanval heel sterk is, en je het middenveld sowieso zwaar zou verliezen en het beter gewoon helemaal kan opgeven.

NB: Heel af en toe komt er een counter voor in een wedstrijd waarin geen counter wordt gespeeld. Dat is een tactiek-onafhankelijke counter. Deze counters kunnen zelfs bij teams met een overwicht op het middenveld voorkomen.

In het Hattrickjargon wordt voor deze tactiekkeuze dikwijls de afkorting CA (Counter Attack) gebruikt.

Centrumaanval

Als je besluit deze tactiek te gebruiken zal je team proberen om zoveel mogelijk aan te vallen door het centrum, en niet over de vleugels. Anders gezegd ruil je aanvallen om die normaal over de vleugels gaan tegen aanvallen door het centrum. De "wisselkoers" is 1:1, zodat het totale aantal aanvallen gelijk blijft. Afhankelijk van je tactiekvaardigheid heb je minimaal 15% en maximaal 30% meer kansen door het midden. Dat wil zeggen dat de kansverdeling van 35% kansen door het midden, verschuift naar 40,25% - 45,5% kansen door het midden. De kansverdeling over iedere vleugel zal van 25% naar 21,25%-17,5% dalen.
Hoe hoger je tactiekvaardigheid, hoe hoger de kans dat de kans door het centrum gaat.

 • Wat voor spelers heb je er voor nodig?

  Bij het berekenen van je tactiekvaardigheid wordt gekeken naar de passingvaardigheid van al je veldspelers. Bij het berekenen van de tactiekvaardigheid telt de ervaring van elke speler net zo mee als bij de normale tactiek.
 • Wanneer gebruik je de tactiek?

  Gebruik deze tactiek als je voldoet aan de volgende criteria:
  • Je hebt centraal meer kans om je kansen af te maken dan op de flanken. Dit wil zeggen dat de verhouding tussen je aanval en de verdediging van je tegenstander centraal hoger moet zijn dan op de flanken.
  • Je hebt genoeg balbezit om überhaupt kansen te krijgen.
  • Je ondervindt weinig last van de nadelen (zie hieronder).
 • Wat zijn de nadelen van de tactiek?

  Het spelen van deze tactiek zorgt ervoor dat je vleugelverdediging aan beide kanten zwakker wordt.
 • Mogelijke opstellingen

  Deze tactiek is bij veel opstellingen mogelijk, maar is (vaak) afhankelijk van de tegenstander. Bekijk daarom per wedstrijd of je aan de genoemde criteria voldoet en of je verwacht dat de tactiek een meerwaarde oplevert. Zelf een extra goal maken door de tactiek heeft namelijk weinig nut als je door dezelfde tactiek er ook 2 extra tegen krijgt omdat je verdediging niet goed genoeg meer is.

Binnen Hattrick wordt voor deze tactiek vaak de afkorting AIM (Attack In the Middle) gebruikt.

Vleugelaanval

Als je besluit deze tactiek te gebruiken, zal je team proberen om zoveel mogelijk aan te vallen over de vleugels, en niet door het centrum. Anders gezegd ruil je aanvallen om die normaal door het centrum gaan tegen aanvallen over de vleugel. De "wisselkoers" is 1:1, zodat het totale aantal aanvallen gelijk blijft. Afhankelijk van je tactiekvaardigheid heb je minimaal 20% en maximaal 40% meer kansen over de vleugel. Dat wil zeggen dat de kansverdeling van 25% kansen over iedere vleugel, verschuift naar 30% - 35% kansen over iedere vleugel. De kansverdeling door het midden zal van 35% naar 28%-21% dalen.
Hoe hoger je tactiekvaardigheid, hoe hoger de kans dat de kans over de vleugels gaat.

 • Wat voor spelers heb je er voor nodig?

  Bij het berekenen van je tactiekvaardigheid wordt gekeken naar de passingvaardigheid van al je veldspelers. Bij het berekenen van de tactiekvaardigheid telt de ervaring van elke speler net zo mee als bij de normale tactiek.
 • Wanneer gebruik je de tactiek?

  Gebruik deze tactiek als je voldoet aan de volgende criteria:
  • Je hebt op de flanken meer kans om je kansen af te maken dan in het centrum. Dit wil zeggen dat de verhouding tussen je aanval en de verdediging van je tegenstander op de flanken hoger moet zijn dan centraal.
  • Je hebt genoeg balbezit om überhaupt kansen te krijgen.
  • Je ondervindt weinig last van de nadelen (zie hieronder).
 • Wat zijn de nadelen van de tactiek?

  Het spelen van deze tactiek zorgt ervoor dat je centrale verdediging zwakker wordt.
 • Mogelijke opstellingen

  Net als bij centrumaanval is ook deze tactiek bij veel opstellingen mogelijk, maar (vaak) afhankelijk van de tegenstander. Bekijk daarom per wedstrijd of je aan de genoemde criteria voldoet en of je verwacht dat de tactiek een meerwaarde oplevert. Zelf een extra goal maken door de tactiek heeft namelijk weinig nut als je door dezelfde tactiek er ook 2 extra tegen krijgt omdat je verdediging niet goed genoeg meer is.

Vaak zie je voor deze tactiek de afkorting AOW (Attack On Wings) gebruikt worden.

Pressievoetbal

Met deze tactiek probeer je een aanval vroegtijdig af te stoppen door druk te zetten zodat noch je tegenstander, noch jezelf een kans krijgt. Deze tactiek zal je geen overwinning bezorgen, maar kan wel zorgen voor een gelijkspel of een beperkt verlies.
Hoe hoger de tactiekvaardigheid, hoe meer kansen er worden gereduceerd.

 • Wat voor spelers heb je er voor nodig?

  Je hebt veel verdedigende spelers nodig met veel conditie en het liefst krachtig. Bij de bepaling van de tactiekvaardigheid wordt er namelijk allereerst gekeken naar de totale verdedigingsvaardigheid van al je veldspelers. Bij 'krachtige' spelers telt de verdedigingsvaardigheid dubbel. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de conditie van een speler. Hoe vermoeider een speler is, des te minder is hij in staat een tegenstander onder druk te zetten. Bij een conditie van 'formidabel' (of hoger) ondervindt een speler deze vermoeidheid niet. Bij het berekenen van de tactiekvaardigheid telt de ervaring van elke speler net zo mee als bij de normale tactiek.
 • Wanneer gebruik je de tactiek?

  Gebruik deze tactiek als je voldoet aan onderstaande criteria:
  • Je bent er vrij zeker van dat je de wedstrijd gaat verliezen en je dat verlies beperkt wilt houden.
  • Je hebt zelf veel minder kans om je kansen af te maken dan je tegenstander, of je veel minder kansen zal krijgen.
  • Je spelers hebben hoge conditievaardigheid.
 • Wat zijn de nadelen van de tactiek?

  Door het spelen van deze tactiek zullen je spelers hun conditie sneller verbruiken dan normaal, waardoor de tactiekvaardigheid naarmate de wedstrijd vordert zal afnemen. Hierdoor zullen je spelers ook eerder moe worden, wat kan resulteren in het verlies van (meer) ratings en balbezit gedurende de wedstrijd.
  Je loopt ook het risico om je eigen kansen weg te pressen.
 • Mogelijke opstellingen

  Managers die de pressie tactiek gebruiken spelen vaak in 5-4-1, 5-5-0 of 4-5-1 opstellingen, zodat ze een sterke verdediging hebben en dus ook een zo hoog mogelijke verdedigingsvaardigheid.

Creatief spel

De tactiek creatief spel verhoogt de kans op zowel positieve als negatieve speciale gebeurtenissen voor beide teams.

 • Wat voor spelers heb je er voor nodig?

  Voor het effectief gebruiken van deze tactiek heb je spelers nodig met een nuttige specialiteit. Er is bij deze tactiek echter geen tactiekvaardigheid, waardoor je dus ook niet zichtbaar bedrevener kunt worden in deze tactiek.
 • Wanneer gebruik je de tactiek?

  Gebruik deze tactiek alleen als je voldoet aan deze criteria:
  • Je verwacht (veel) meer nuttige specialisten in je eigen opstelling dan in die van je tegenstander.
  • Je hebt weinig (geen) kans op negatieve speciale gebeurtenissen.
  • Je ondervindt geen last van de nadelen (zie hieronder).
 • Wat zijn de nadelen van de tactiek?

  Bij het spelen van deze tactiek zullen je spelers zich minder bezig houden met hun verdedigende taak en daardoor zal je gehele verdediging 6,9% minder presteren dan wanneer je normaal zou spelen.
 • Mogelijke opstellingen

  Voor deze tactiek is geen speciale opstelling nodig. Je hebt alleen speciale spelers nodig.

Voor deze tactiek wordt ook vaak de afkorting PC (Play Creatively) gebruikt.

Afstandsschoten

Bij afstandsschoten worden je spelers geïnstrueerd om eerder voor een afstandsschot te gaan dan om de hele aanval af te maken. Anders gezegd ruil je aanvallen, die normaal door het centrum of over de vleugel, om tegen afstandsschoten. De "wisselkoers" is 1:1, zodat het totale aantal aanvallen gelijk blijft. Afhankelijk van je tactiekvaardigheid zet je tot circa 30% van je vleugel- en centrumaanvallen om in afstandsschoten. Je tactiekvaardigheid kan je hier berekenen.

Wanneer een aanval wordt omgezet in een afstandsschot gaat een van de veldspelers van het aanvallende team voor het schot. Centrale middenvelders en vleugelspelers hebben tweemaal zoveel kans om hiervoor in aanmerking te komen. De kwaliteit van het schot hangt af van de vaardigheden scoren en spelhervatting van de aangewezen schutter. Vervolgens probeert de keeper het schot te stoppen door gebruik te maken van zijn vaardigheden keepen en spelhervatting.

 • Wat voor spelers heb je er voor nodig?

  Voor het effectief gebruiken van deze tactiek heb je spelers nodig met scoren en spelhervatting. Voor de tactiekvaardigheid wordt het scoren van je veldspelers en hun spelhervatting gebruikt. Het scoren is hierbij driemaal zo belangrijk als spelhervatting.
 • Wanneer gebruik je de tactiek?

  Gebruik deze tactiek alleen als je voldoet aan deze criteria:
  • Je centrale aanval en vleugelaanval schieten tekort om de verdediging van de tegenstander te slechten.
  • Je verwacht sowieso een stuk meer middenveld te hebben dan de tegenstander.
  • Je spelers beschikken over scoren en spelhervatten.
  • Je ondervindt geen last van de nadelen (zie hieronder).
 • Wat zijn de nadelen van de tactiek?

  Bij het spelen van deze tactiek gaan je vleugel- en centrale aanval, plus je middenveld er iets op achteruit.
 • Mogelijke opstellingen

  Voor deze tactiek is geen speciale opstelling nodig. Je hebt alleen spelers met spelhervatting en scoren nodig. Doorgaans worden defensieve opstellingen zoals 4-5-1 gebruikt.

In het Hattrickjargon zul je in de plaats van de gehele tactieknaam vaak de afkorting LS (Long Shots) tegenkomen.